– Må vi være redde for barna enda en vinter?

ReAvisa_buss_241115_9_NETT

BEKYMRA PAPPA: Magne Garang bor på Krakken i Fon med kone og to tvillinger som går på Kirkevoll skole, og ei datter som går på Revetal ungdomsskole. Han mener Re kommune må sette hardt mot hardt i møte med VKT for å få en sikker skoleskyss i Re. Foto: Stian Ormestad.

FON/REVETAL/VÅLE: Den forrige vinteren slutta med et buss-kaos i Re, og denne vinteren starter med det samme. – Nok er nok, mener Magne Garang fra Krakken i Fon.

Magne Garang bor på Krakken i Fon med kone og to tvillinger som går på Kirkevoll skole, og ei datter som går på Revetal ungdomsskole. Sistnevnte satt i ulykkesbussen tirsdag morgen 24. november 2015.

Les mer: Skolebuss har velta i Fon

– Hun forteller til meg at det bare er flaks at det gikk så bra som det faktisk gjorde, for heldigvis gjorde det det, sier Garang til ReAvisa. Hans datter ble sendt til sjekk på Re helsehus med smerter i ryggen.

– Ryggen er sjekka, og legen mente det var viktig å komme sammen med klassekamerater og lærere på skolen for å få snakka ut.

ReAvisa møter den bekymra pappaen utenfor Revetal ungdomsskole. Han forteller om elever som er redde for glatte veier, og gruer seg til å dra på skolen neste dag når værmeldinga varsler vintervær.

– Dette skjedde forrige vinter også, at busser sklei i grøfta. Vi så bare ved det siste store snøfallet forrige vinter, da kom ikke bussene fram i det hele tatt.

ReAvisa_buss_241115_2_NETT

BUSSVELT: Det var dramatisk da en skolebuss havna på sida i grøfta på Hvitsteiveien, rett ovenfor Myrekrysset, tirsdag 24. november 2015. Foto: Stian Ormestad.

Han er ikke aleine om å være bekymra, mange liknende henvendelser til ReAvisa i løpet av tirsdagen tyder på det. Mange mener at kommunen må sette hardt mot hardt for å få en trygg og god skoleskyss i Re.

– Det var et enklere system før, men nå ser det ut som ansvaret er pulverisert, mener Garang. I dag kjøper Re kommune skoleskyss av VKT, som igjen sender oppdraget ut på anbud, der flere forskjellige selskaper tilbyr tjenestene.

Garang håper politiets etterforskning kan avdekke hva som gikk galt tirsdag morgen, men mener at skoleledelse og Re kommune uansett må sette hardt mot hardt i møte med VKT.

Da må også alle nesten-ulykkene, mindre uhell og problemer med framkommeligheten de siste åra tas med i betraktningen, mener Garang.

Unibuss Vestfold kjører ruta i Fon. Kommunikasjonssjef Ina Helen Østby forteller at de registrerer alle hendelser og at alle alvorlige uhell følges opp systematisk internt.

– Sikkerheten er selvfølgelig det aller viktigste, ingen skal være redd for å sende barna sine med skolebussen, understreker hun til ReAvisa.

ReAvisa_buss_241115_8_NETT

BARNA FÅR MASSE SKRYT: Alle barna på bussen hjalp hverandre med å få løs bilbelter og å komme seg trygt ut gjennom nødutganger – som denne takluka som ble sparka ut. Foto: Stian Ormestad.

Dagens hendelse var en ulykke med personskade, der det ble oppretta en politisak. Selskapet avventer en konklusjon fra politiet. I tillegg vil Unibuss gjøre en intern evaluering.

Men også mindre hendelser skal tas på alvor av Unibuss. Kunder som har noe å påpeke kan ta kontakt med VKT, som igjen sender beskjeden videre til det aktuelle busselskapet det gjelder.

– Det er viktig at folk sier ifra. Vi har en nullvisjon for skadde og drepte i trafikken. Der det er konkrete hendelser følger vi opp med den aktuelle medarbeideren.

Østby er glad for at det gikk etter forholdene bra i ulykken i Fon. Hun vil ikke spekulere i årsaker til ulykken, men henviser til politiets etterforskning.

arkiv1

FØLGER OPP SAKEN MED VKT OG FYLKET: Det er VKT som har ansvar for skoleskyssen, som de igjen setter bort til selskaper på anbud – i dette tilfellet Unibuss Vestfold. Rådmann i Re Trond Wifstad var tirsdag formiddag i møte med VKT, der sikker skoleskyss var et tema. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Rådmann i Re Trond Wifstad og ungdomsskolerektor Mona Elisabeth Larsen har tatt en prat med Unibuss tirsdag formiddag. Der ble avtalt et nytt møte med både Unibuss og VKT, der skoleskyss på utsatte strekninger i Re skal opp til vurdering.

– Finnes det alternative ruter, eller er det ting som kan gjøres i et forebyggende perspektiv? Gjør busselskapene det som må til for å sko seg på vanskelig føre, og er de mest utsatte veiene i Re sikre nok?

Hvitsteinveien er en fylkesvei, så rådmann skal også ta en prat med fylkeskommunen om rutiner for oppsyn og veivedlikehold. – Vi må gå en runde med fylket, og kanskje kan kommunen håndtere dette lokalt på oppdrag fra fylket.

– Nå var det meldt ekstremt glatte veier i hele østlandsområdet, så det var en spesiell situasjon i dag. Men det kommer garantert til å bli glatte veier igjen, så vi må være godt nok rusta for et slikt føre igjen, mener rådmannen.

– Kan Re kommune sette hardt mot hardt, og som kunde kreve tryggere skoleskyss?

– Det er noe av det vi vil ta opp med VKT, at vi er sikre på at tjenesten blir levert på skikkelig vis. Vi skal gjøre en risikovurdering av veier i Re, og så ta det opp med VKT, fylket og det aktuelle selskapet som kjører rutene.

ReAvisa_buss_241115_3_NETT

BUSSVELT: Det var dramatisk da en skolebuss havna på sida i grøfta på Hvitsteiveien, rett ovenfor Myrekrysset, tirsdag 24. november 2015. Foto: Stian Ormestad.

I forbindelse med kartleggingen kan innbyggere ta kontakt med Re kommune for å varsle om veier som er til bekymring.

På vårparten står en gjennomgang av skoleskyss på sakskartet til kommunestyret i Re. Rådmannen åpner for å framskynde saken.

Barna som var involvert i ulykken får masse skryt av rådmann, politi og redningspersonell som kom til ulykkesstedet. Bussen var allerede tom for passasjerer da nødetatene kom til stedet.

Barna hjalp hverandre både til å komme seg løs av bilbelter og å komme seg ut av bussen gjennom nødutganger. De tok vare på hverandre på en flott måte.

Kriseberedskapen fungerte prikkfritt i Re kommune når uhellet var ute. De var kjapt på plass og gjorde en utmerket jobb. Rådmannen innrømmer at det er en fordel å være en forholdsvis liten kommune.

– I sånne situasjoner er det en fordel at folk kjenner hverandre, og at det er korte avstander.

Magne Garang snakker på egne vegne, som en bekymra pappa. Han tar gjerne i et tak for et foreldreiniativ for å presse på for en bedre og tryggere skoleskyss.

– Vi finner oss ikke i at det slurves med sikkerheten til våre barn.

,