– Vi lever i vår egen lille boble

ReAvisa_kommunestyre_041114_2

– Vi trodde vel at innbyggerundersøkelsen skulle bekrefte at veien videre går mot Hof og Holmestrand. Sånn ble det ikke, innrømmer varaordfører Trude Viola Antonsen (Ap).

2015 blir skjebneåret for Re kommune. Et vedtak om å stryke Re av kartet eller ikke skal tas til høsten, etter kommunevalget i september i år.

Får et foreløpig flertall av de folkevalgte det som de vil blir Re en av norgeshistoriens mest kortlivede kommuner. Det er i år bare 13 år siden Ramnes og Våle ble slått sammen til Re.

En ny sammenslåing betyr en storkommune nordover helt til kommunegrensa mot Drammen. Den nye kommunen vil få en milliardgjeld fra dag en på opp mot to milliarder kroner.

Men flertallet vakler etter tilbakemeldingen fra folk flest i innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført på tampen av 2014.

I siste kommunestyremøte måtte flere folkevalgte innrømme at de ikke hadde hatt så god kontakt med folkemeninga i Re.

– Vi folkevalgte i Re lever i vår egen lille boble her, taler Trude Viola Antonsen (Ap) fra kommunestyrets talerstol.

– Vi trodde vel at innbyggerundersøkelsen bare skulle bekrefte at veien videre går via 3K med Hof og Holmestrand. Sånn var det ikke, innrømmer Antonsen.

Trond Ekstrøm (Frp) mener innbyggerundersøkelsen viser at det er for tidlig å utelukke andre retningsvalg for Re.

– Byen for meg er Tønsberg, ikke Holmestrand, sier Ekstrøm og viser til støtte i innbyggerundersøkelsen.

– Kommunene rundt oss har ikke konkludert enda, det bør heller ikke vi. Derfor er jeg glad for at det ser ut til å bli et flertall for å ikke lukke døra for andre enn 3K.

Øyvind Jonassen (H) mener vi må se mot Horten, og håper de kjenner sin besøkelsestid.

– Vi trekker mot kommuner som har ganske mye av de samme problemene som vi sliter med her i Re, da er det heller bedre å se mot Horten med et sterkt næringsliv og høyskole, blant annet.

Kåre Solberg (Krf) mener at innbyggerundersøkelsen ikke gir noe entydig svar. Derfor foreslår han at det åpnes for samtaler med andre kommuner enn Hof og Holmestrand.

– Det anbefales kommuner med 15 – 20.000 innbyggere. Men like viktig som innbyggertall er næringsliv og arbeidsplasser i egen kommune. Der er jeg redd for at 3K alene kan bli for liten.

Undersøkelsen viser klart størst tilhørighet til Tønsberg, stor tilhørighet til Horten, og liten tilhørighet til Holmestrand.

Av landkommunene scorer Andebu klart sterkest. Det er så å si ingen tilhørighet til Hof og Sande.

Frode Hestnes (Frp) stusser på at Sande ved en hver anledning kommer inn fra sidelinja.

– Jeg finner ingen tilhørighet til Sande. De får altså null prosent i innbyggerundersøkelsen. Det finnes ingen indikasjoner på at vi vil i den retningen. Men likevel – de skal være med?

– Da har jeg mer sansen for å holde døra oppe for andre kommuner. Vi skal huske på at det var ikke en velvillig ordfører som ble sendt ut på besøksrunde sist, mener Hestnes som spår andre svar i en ny runde.

Ulf Lund Halvorsen, uavhengig Venstre-utbryter, mener debatten om kommunesammenslåing har tatt en helt feil vending, med Senterpartiet og ordfører Thorvald Hillestad ved roret.

– Vi diskuterer ikke hvordan vi skal sikre innbyggerne best mulig tjenester for framtida og om kartet stemmer med terrenget. Debatten er heller blitt begrensa til et ja eller nei til sammenslåing med Hof og Holmestrand.

Økonomiske besparelser har forsvunnet som argument for sammenslåing av kommuner:

– Jeg har ingen tru på at det er en økonomisk gevinst ved å slå sammen kommuner, taler Ekstrøm (Frp).

Heming Olaussen (SV) sier det er godt å høre at det innrømmes at det ikke er noen økonomiske fortjenester ved å slå sammen kommuner.

Han minner om: – Det er ett parti som konsekvent har stått og står på Re som sjølstendig kommune hele tida, og det er SV.

– Jeg er blitt sitert i ReAvisa på følgende: Jeg er kanskje alene i denne salen, men jeg er ikke alene der ute blant folk. Sjelden har det gått mer troll i ord, mener Olaussen.

– Ikke minst er det viktig å merke seg at et flertall av de unge svarer at de vil beholde Re som en sjølstendig kommune for framtida, poengerer han.

Olaussen illustrerer framtida i en storkommune med rådhus i Holmestrand, med utgangspunkt i det store folkelige engasjementet i skolesaken:

– Jeg synes jeg ser disse aksjonistene busses til Holmestrand for å demonstrere foran et kommunestyre med bare en fjerdedel av politikerne fra Re i framtida.

Kommunestyret i Re vedtok følgende:

1. Resultatene av spørreundersøkelsen om tilhørighet og retningsvalg for Re kommune tas til orientering.
2. Det foretas ingen andre utredninger om retningsvalg enn alternativet med Re, Hof og Holmestrand, jfr. sak 93/14.
3. Utredningen må vise konsekvensene av at Re opprettholdes som egen kommune.
4. Ordføreren får i oppdrag å kontakte omkringliggende kommuner med unntak av 3K for å avklare eventuelle grensejusteringer.
5. Dersom andre kommuner skulle ønske nærmere kontakt stiller kommunen seg positiv til en slik kontakt og åpner for utredning av andre retningsvalg etter vedtak om dette i kommunestyret.

Sorry, there are no polls available at the moment.