Enstemmig kommunestyre i Re: Ny ungdomsskole på Revetal

Horn_1_NETTEn ny eller rehabiliert ungdomsskole skal stå ferdig til skolestart i 2017 – på Revetal.

Margareth Horn (Sp) har klart å snu sine egne i Senterpartiet og resten av flertallet som tidligere gikk for å flytte ungdomsskolen bort fra Revetal.

Det ble et enstemmig kommunestyre som gikk for plassering på Revetal torsdag 18. desember 2014, enten på dagens tomt, eller på Othun-tomta bak dagens skole – eller begge deler.

SP, AP, SV og uavhengige Ulf Lund Halvorsen sto bak forslaget som også gir inntil tre millioner kroner til et forprosjekt.

Horn dro opp argumenter som bedre utnyttelse av bygningene når skolen legges til Revetal, – vi vil ha et levende sentrum også etter skoletid.

Et annet argument er å bevare flere bygg på dagens tomt, som for eksempel svømmehallen og 2003-bygget.

– Hva 1986-bygget – kan det komme til nytte på lik linje som 2003-bygget, spør Horn.

Kommunalsjef Unni Bu forteller at bygget er drenert og reparert for fuktskader etter pålegg fra kommunelegen.

– Også 1986-bygget er nevnt som et alternativ å beholde tidligere, informerer Bu.

Kåre Solberg (Krf) viser til medieoppslag og et stort folkelig engasjement i Re.

– Det fantastiske engasjementet har gjort at jeg måtte tenke meg om igjen, taler Solberg som lanserer et forslag fra Felleslista:

– Vi bør se nærmere på et samarbeid med næringslivet lokalt. Forslaget er at en privat utbygger eier og drifter bygget etter ferdigstillelse, og kommunen leier.

– Dette er med henvisning til bekymring både jeg med flere her har for en gjeldsgrad på over 100 prosent.

Les også: – Kan Re leve med så høy gjeld?

Trygve Aanestad (Sp) er også bekymra for økonomi. Han sto så å si alene mot investeringen i helsehuset i sin tid, men ville heller bruke penger på å ruste opp de gamle bygningene. Samme gjelder skole.

– Vi må vurdere alle alternativer, også det å la byggene vi har stå og pusse opp, og må vi bygge nytt bør vi vurdere å beholde bygg som kanskje kan brukes til andre ting i framtida.

Heming Olaussen (SV) forteller at han er glad for at de fleste har tatt til vettet, som det sto på plakatene utenfor kommunehuset mandag tidligere samme uke.

– Flott at dere kommer etter SV, Arbeiderpartiet, og utbryterne i Senterpartiet.

Les også: Elevene vil bli hørt: – La ungdomsskolen ligge på Revetal!

Forslaget fra Horn på vegne av SP, AP, SV og uavhengige Ulf Lund Halvorsen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Solberg om private alternativ falt med 11 mot 14 stemmer.