Forskjellig sogn trekker mot hver sin nabokommune: Splittes Re?

Sammenslåingen til Re var en suksess, men veien videre kan bli vrien hvis vi velger å ikke forbli Re. Plutselig blir skillene fra gamle Ramnes og Våle tydelig igjen.

Det første folkemøte om kommunesammenslåing på Våle samfunnshus tirsdag 7. oktober 2014 samla rundt 100 frammøtte. Det er et nytt folkemøte torsdag 9. oktober på Revetal ungdomsskole.

Mange i Våle er positive til 3K med Re, Hof og Holmestrand, flere vil se ut over 3K-alternativet og ta med Horten og Tønsberg. Grensejusteringer var også et tema, spesielt fra Vivestad, som tidligere har snakka varmt om å se mot Andebu.

Ole Døvik mener at man må se mot Horten.
– Jeg bor i Undrumsdal, så kanskje derfor jeg mener det, forteller Døvik.

Samme argument ytres fra folk fra Våle – som det var et flertall av på samfunnshuset tirsdag. De er stort sett positive til Holmestrand, som er deres nærmeste by.

Trond Ekstrøm, opprinnelig fra Ramnes og nå bosatt på Revetal, mener Tønsberg er veien å se, og fikk støtte fra andre i salen.
– Jeg bor på Revetal og bruker selvfølgelig Revetal, men byen er Tønsberg.

Uansett er det tydelig at Re dras i forskjellige retninger. Plutselig blir skillene fra gamle Ramnes og Våle tydelig igjen, og det kan være forskjellig ønsker helt ned til forskjellige sogn.

Uavhengig av sogn er det flere som mener at Re bør forbli Re. Bente Bø fra Fon spurte spørsmålet mange lurer på:
– Hva hvis Re velger å stå alene?

Det ble brukt mye tid på å fortelle om hvorfor sammenslåingen av Ramnes og Våle ble en så stor suksess i sin tid. Nå kan suksess-historien om Re bli en veldig kort historie, med rekord i korteste levetid for en kommune?

Ordfører Thorvald Hillestad (Sp) forteller at hovedgrunnen til suksessen bak Re var at to likeverdige kommuner med felles historie og en god del felles tjenester, som skole og politi, slo seg sammen.

Men at suksessen fortsetter inn i en ny kommunesammenslåing har flere vanskelig for å se. Har Re så mye til felles med noen andre kommuner?

– Alle – også SV – var for sammenslåingen av Ramnes og Våle. Og vi veit alle grunnene til at det gikk så bra. Men hva nå, spør Heming Olaussen (SV).

– Jeg har vanskelig for å se igjen de samme kriteriene for en kommunesammenslåing nå, sier Olaussen.

Alle som kom på folkemøtet ble møtt av en aksjonerende Olaussen ved inngangsdøra. Han delte ut lapper med info om hva SV kjemper for: Et sjølstendig Re.

– Det finnes faktisk folk i Re som kjemper for at Re skal forbli Re, det såkalte nullalternativet. Det sies her at nullalternativ er ikke et alternativ. Jeg oppfatter ikke at Stortinget har sagt det, sier Olaussen.

Fylkesmannens utsendte Petter Lodden forteller at han ikke har ikke noe klart svar på om Re kan velge å stå alene eller ikke.

– Jeg kan ikke lese et klart ja- eller nei-svar ut ifra det Stortinget har vedtatt. Men hvis Re velger å stå alene, vil Fylkesmannen gjøre en vurdering av arbeidet som er gjort i Vestfold-kommuene som sendes videre til departementet.

– Til sjuende og sist er det Stortinget som skal mene noe om en eventuell beslutning om at Re vil stå alene.

Lodden mener at alt tilsier at Re er i nedre grense i forhold til føringene i den nasjonale kommunereformen. Sett i forhold til plassering på det sentrale Østlandet, blant annet.

Re har runda 9.000 innbyggere og neste milepæl er 10.000-tallet. Vi er av de større landkommunene i landet.

At Re forblir Re er et alternativ, sjøl om debatten er blitt vridd inn på spørsmålet «hvem skal vi slå oss sammen med?» heller enn spørsmålet om det trengs noen kommunesammenslåing i det hele tatt for Re sin del.

Erik Bjune fra Linnestad oppsummerte folkemøtet slik:
– Det var forsåvidt en interessant innledning ved ordfører, Fylkesmann og kommuneplanlegger, men det var altfor lange innlegg. Et råd for senere folkemøter: Slipp folk til tidligere.

Ordfører Hillestad tok det til etteretning, og sørget for at praten gikk så lenge det var behov for – folkemøtet gikk nesten en time på overtid.

Bjune fortsatte, henvendt til de folkevalgte i Re ved ordføreren:
– Det virker som at dere er så hengt opp i 3K allerede, og det blir for snevert. Det er mitt inntrykk fra det jeg har lest i ReAvisa.

Det utsagnet høstet kveldens største applaus. Flere var også enig i behovet for mer info til folk flest om prosessen som var godt i gang langt over hodene til innbyggerne.

– Dette er en så stor og viktig prosess at det er viktig med flere slike samlinger framover, for det er veldig mange ubesvarte spørsmål fortsatt.

En annen kar mener at man må tenke på kommende generasjoner:
– Nå er det ikke akkurat ungdommen som har møtt opp her i kveld, så vi må tenke på hva som er best for de som sitter hjemme.

– Personlig mener jeg det ikke er lurt å se nordover til Hof og Holmestrand, tenk på utdanning for eksempel. Da må vi heller se til kysten med Horten og Tønsberg.