Tre førerkortbeslag på en måned

ReAvisa_Politiet_HansPetterGulliksen3_nett

GRISEKJØRING: Lensmann Hans Petter Gulliksen vil ha slutt på grisekjøring i Re og politiet går hardt til verks. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Re ligger klart på toppen i klagestatistikken for Indre Vestfold politidistrikt. Grisekjøringa gjør folk engstelig, forteller lensmann Hans Petter Gulliksen.

– Til tider er veiene rundt Revetal spesielt, men også ellers i Re uegnet for andre veifarende, sier lensmann Hans Petter Gulliksen. Grisekjøring med sladding, burning og til tider stor fart er å definere som farlig og slås ned på med førerkortbeslag.

Tre er blitt fotgjengere bare den siste måneden.

– Problemet har tiltatt spesielt på Revetal. Grisekjøringen er farlig, sier Gulliksen og viser til flere ulykker som resultat av uvettig håndtering av bil.

– Politiet mottar mange klager og tar problemet på alvor, sier Gulliksen. Han er forundret over at miljøet ikke bremser – bokstavelig talt – den farlige adferden i trafikken etter mange førerkortbeslag.

– Hvis ikke det har noen effekt ovenfor resten av miljøet, må vi tenke nytt og forandre strategi, sier Gulliksen. Og røper at alle tips og klager fra allmennheten blir notert og samkjørt med politiets egne observasjoner. Dette er en prioritert sak.

– Bilinteresse er ikke en uting. Det er mange gode miljøer der bil, mekking og stor fart er greia. Jeg vil råde dem som driver med uvettig kjøring langs veien å oppsøke en motorklubb for å drive med slikt på lukket bane i lovlige former.

– Så slipper de å løpe en stor risiko med uvettig kjøring langs veien. Risiko for både seg selv, for andre som bruker veien, og ikke minst for førerkortet sitt.

,