Her skal det bygges et nytt folkebibliotek: – Dette er viktig å få på plass før vi er en del av nye Tønsberg!

«INDREFILETEN» PÅ REVETAL: Planene har vært mange for tomta mellom kommunehuset og Europris. Nå er det vedtatt at det blir bibliotek og burger her. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – For å ta vare på tilhørigheten til Re, så trur jeg faktisk vi trenger en møteplass i bygda som et nytt folkebibliotek kan gi oss, mener Trude Viola Antonsen (AP). Bygget vil stå ferdig om et drøyt år, på nyåret 2019.

Les også: Plusser og minuser i budsjettet for 2018

Planen er mye den samme som for kommunehuset i sin tid: Revetal invest står for bygginga, og Re kommune leier arealene, med mulighet for å kjøpe ut bibliotek-delen etter en leieperiode.

Mer om avtalen kan leses om i sakspapirene til kommunestyremøtet 12. desember 2017, der det ble vedtatt å inngå en leieavtale med Revetal invest. Bygget skal også huse Burger King.

STEMTE I MOT: Trond Ekstrøm (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Setter spørsmålstegn ved kostnadene

Ett parti har vært i mot hele veien, og har stemt med sin ene stemme i mot byggingen både i hovedutvalg og Formannskap: Fremskrittspartiet.

– Vi har i utgangspunktet ikke noe i mot at bibioteket kommer til Revetal, men setter spørsmålstegn ved kostnader og mangel på utredning av andre alternativer, taler Trond Ekstrøm (FrP).

FrP fikk underveis i kommunestyremøtet støtte fra flere partier, og de sto ikke lenger aleine om motstanden mot et nytt bibliotek.

Anette Røren Hem (FrP) minner om at partiet har foreslått flere alternative lokaler på Revetal, som ikke er blitt utreda. Dette fikk støtte tvers over den politiske aksen, fra SV, som også har foreslått å se på andre lokaliteter.

FrP mener at det ikke nødvendigvis må bygges et nytt bygg for å huse framtidas folkebibliotek i Re.

STEMTE FOR: Tove Øygarden (H). Foto: Stian Ormestad.

Bibliotek er så mye mer enn bare bøker

Der er Tove Øygarden (H) uenig: – Det er kun et nybygg som kan gi oss et framtidsretta og funksjonelt bibliotek. I tillegg har plasseringen på Revetal en verdi i seg sjøl.

– For vårt lokalsamfunn vil et bibliotek på Revetal, i nærhet av buss og andre tilbud, ha en stor verdi – særlig i ei framtid der Re er en del av en ny storkommune.

Framtidas bibliotek vil romme så mye mer enn bare bøker, understreker hun. – Dette blir en møteplass der stikkord vil være «læring» og «kultur».

Trude Viola Antonsen (AP) er enig: – Et bibliotek i dag er mer enn det vi har per i dag på Brår. Et bibliotek i dag er et lite kulturhus. Og et bibliotek skal være for alle.

Hun mener det er viktig å bygge biblioteket nå; – for å ta vare på tilhørigheten til Re, så trur jeg faktisk vi trenger en møteplass i bygda som et nytt folkebibliotek kan gi oss.

STEMTE FOR: Et enstemmig Arbeiderparti stemte for bygging av nytt bibliotek på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Et poeng, som ble nevnt av Thordis Hovet (AP), er at flytting av biblioteket til Revetal vil frigi arealer på Brår.

LUR LØSNING: Flytting av biblioteket frigjør arealer på Brår til en rimeligere penge enn leieprisen er på Revetal, orienterte rådmann Trond Wifstad. Foto: Stian Ormestad.

Dette er ifølge rådmannen en etterlengta løsning for å frigi arealer, som igjen vil gi bedre tjenester innen psykisk helse og miljøarbeid, til en kostnad langt lavere enn det som er leieprisen for det nye biblioteket.

Nytt bibliotek er nevnt i politisk plattform med Tønsberg

Høyre satte et nytt bibliotek opp mot et ungdomshus på Revetal. Partiet mener Re kommune ikke har råd til begge deler, og foreslo å droppe forprosjektet for ungdomshuset – og fikk i budsjettbehandlingen seinere på kvelden et knepent flertall for det.

Flere folkevalgte, både de som til slutt stemte for og de som stemte i mot, uttrykker bekymring for de økonomiske forpliktelsene som ligger i saken, enten man leier videre eller velger å kjøpe ut bibliotek-delen i framtida.

Det vil bli den nye Tønsberg kommunes bekymringer. Vi veit lite om hva den nye kommunen vil ha å rutte med, men de fleste mistenker nok at det fortsatt vil bli ganske trangt reint økonomisk.

Øyvind Jonassen (H) poengterer at et nytt bibliotek på Revetal er nevnt i den politiske plattform begge kommunene har gått god for, – så dette er noe Tønsberg veit om.

BLÅMANDAG PÅ NYÅRET I 2020? Både Re og Tønsberg drar med seg økonomiske forpliktelser inn i sammenslåingen. Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (AP) supplerer: – Tønsberg har også kasta inn saker og ting i denne potten over hva vi ønsker. Som for eksempel en ny svømmehall, som også er nevnt i den politiske plattformen. Den veit vi heller ikke kostnaden på nå.

Heming Olaussen (SV) frykter en skikkelig blåmandag på nyåret 2020, – da vi ser hva slags økonomiske forpliktelser begge parter drasser med seg inn i dette ekteskapet.

TRØBLETE START PÅ EKTESKAPET? – Det er ikke sjelden at økonomiske problemer er en skilsmissegrunn, mener Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

– Det er ikke sjelden at økonomiske problemer er en skilsmissegrunn.

Vedtatt med 15 stemmer for og 10 i mot

Sjøl om SV deler FrPs bekymringer for et nybygg, stemte SV for bygging – men med en stemmeforklaring. Men FrP fikk med seg flere partier i kommunestyret enn i tidligere instanser:

Bent Sørsdal (V) sier det slik: – Når jeg kom hit i dag, var jeg helt sikker på å følge rådmannens forslag om å bygge bibliotek. Nå er jeg blitt veldig betenkt, og vil stemme i mot.

Senterpartiet delte seg på midten, med tre for og tre i mot. Til og med KrF med bare to representanter i kommunestyret klarte å splitte seg med en stemme for og en stemme i mot.

Arbeiderpartiet og Høyre stemte samla for å bygge bibiotek. FrP, MDG og Venstre stemte i mot.

STEMTE I MOT: Bent Sørsdal (V) snudde i løpet av møtet. Foto: Stian Ormestad.

Dermed endte voteringen med femten stemmer for bygging, og ti stemmer i mot.

Vil stå ferdig på nyåret om et drøyt år

Vedtaket lyder: «Re kommune inngår leieavtale med Revetal Invest AS for lokaler til Re folkebibliotek. Utgiftene innarbeides i budsjett 2018/økonomiplan 2018-21».

Byggingen starter om ikke lenge, og biblioteket er venta å stå ferdig allerede på nyåret i 2019 – om bare et drøyt år.

Bakgrunn: Blir det nytt bibliotek her?

Les også: Utvider fra briller til burger på Revetal

NYTT BIBLIOTEK: Kommunestyret vedtok 12. desember 2017 at Re folkebibliotek får nye lokaler på Revetal. – Vi gleder oss til å gi folk i Re et fremtidsretta og spennende bibliotekstilbud når bygget står ferdig tidlig i 2019!, skriver Kulturvirksomheten i Re kommune på Facebook, med dette bildet. Illustrasjon: Re Ark.

Hele kommunestyremøtet kan ses her (Re kommune)

Les mer om politikk i Re.

, ,