Vestfolds siste lensmannskontor legges ned

arkiv_lensmannskontor

STENGER DØRENE: Det siste lensmannskontoret i Vestfold, Indre Vestfold Lensmannskontor på Revetal, skal stenge dørene for godt i løpet av 2017. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: «Nærpolitireformen» er allerede omdømt til «fjernpolitireformen». I dag ble det kjent at lensmannskontoret på Revetal legges ned, sammen med hele 126 andre polititjenestesteder over hele landet. – Veldig trist for befolkningen i Indre Vestfold, mener lensmannen på Revetal.

Lensmannskontoret på Revetal er ett av hele 126 tjenestesteder som legges ned over hele landet, melder NRK etter at politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte sitt endelige kart over det nye Politi-Norge på pressekonferansen i dag fredag 13. januar.

– Dette er veldig trist for lokalbefolkningen i Indre Vestfold, er lensmann Trine Berg sin første reaksjon når ReAvisa ringer rett etter at nyheten ble kjent.

– Det som er så spesielt med plasseringen vår, er at vi ligger midt i fylket og har forgreininger i alle retninger. Derfor sitter lensmannskontoret på mye lokalkunnskap, som lensmann Berg frykter kan bli borte.  

– Dette er lokalkunnskap som er politifaglig veldig nyttig – vi ser at den kunnskapen gir resultater. Vi veit hva som beveger seg i lokalmiljøet, og slik kunnskap er ferskvare hele tida.

– Bare et eksempel: Vi har korte avstander til alle skolene i Re – som vi samarbeider veldig godt med. Det kan være situasjoner som oppstår, der rask innsats er helt avgjørende. Det kan være hærverk, rus, samtaler med russen på Re VGS, foredrag og oppfølging både med elever, lærere og foreldre.

POLITIMESTEREN ORIENTERER: Politimester for det nye Sør-Øst politidistrikt Christine Fossen orienterer her om «nærpolitireformen» i kommunestyret. Reformen er allerede omdøpt til «fjernpolitireformen» i flere mediers dekning av dagens nyhet om 126 nedleggelser landet over. Foto: Lars Jørgen Ormestad.

Det tette samarbeidet med skolene og det gode forebyggende arbeidet har lensmannskontoret fått mye skryt for ved flere anledninger i ReAvisas spalter. 

– Hvordan alt dette skal ivaretas i framtida, er for meg ukjent per i dag, forteller lensmann Berg. – Det vil bli større avstander, og da veit vi at det er vanskelig å opprettholde den samme lokalkunnskapen.

Sjøl veit hun ingenting om hva som skjer med hennes arbeidssituasjon.

– Jeg ha’kke peiling. Dessuten vil det jo i framtida, med sammenslåingen Re + Tønsberg, ikke være noen egen kommunekontakt for Re. 

«Politikontakten» med ansvar for dagens Re vil mest sannsynlig sitte på det nye hovedsetet i Tønsberg.

LENSMANN PÅ REVETAL: Trine Berg er, som alle lensmenn før henne mens trusselen om nedleggelse har hengt over lensmannskontoret, opptatt av at den gode jobben som gjøres skal videreføres. Spesielt det forebyggende arbeidet gjennom å være synlig i lokalmiljøet. Foto: Stian Ormestad.

Det er blitt kjempa hardt og lenge for Vestfolds siste lensmannskontor, og Re-ordfører Thorvald Hillestad var tydelig skeptisk da han introduserte Christine Fossen, politimester for det nye Sør-Øst politidistrikt, før hennes orientering for kommunestyret:

– Politimesteren er kommet hit for å informere oss om den såkalte «nærpolitireformen» – jeg prøver å tolke det navnet i beste mening – så jeg håper dette blir bra.

Fossen fortalte våre folkevalgte om dagens kriminelle, som ikke er så opptatt av lensmannskontor, grenser mellom politidistrikt – eller grenser mellom land, for den saks skyld.

Det har neppe kriminelle noen gang vært. Derimot har lensmannen på Revetal, enten det har vært Hans Petter Gulliksen, Lars Reiersen eller dagens lensmann Trine Berg, vært veldig klar på fordelene med et lokalt lensmannskontor.

Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt, skriver om akkurat dette: “Lensmannsetaten har en over 800 år lang historie. En etat som har vært eksponenten for den sivile og folkelige måten å håndheve politimyndigheten på. Lensmannsetaten har vært selve nærpolitiet».

«Nå hører vi argumenter som at det ikke er mye politikraft i tomme lokaler, og at lensmannskontorene er så tynt bemannet. Dette er historieløst. Lensmannskontorene var tidligere vesentlig bedre bemannet enn i dag».

«Stilling for stilling er plukket inn til sentrale posisjoner i politidistriktet, og videre til Politidirektoratet”, skriver redaktøren i denne lederen på Politiforum.no.

LANG PROSESS: Flere lensmenn har understreket hvor viktig lensmannskontoret er, mens kontoret i mange år har vært truet med nedleggelse. Som forrige lensmann Lars Reiersen – her i prat med ordfører Thorvald Hillestad høsten for snart to år siden. Foto: Stian Ormestad

For hva betyr det for Re at lensmannskontoret forsvinner? Ikke mye, kanskje ingenting, mener politimester Fossen – i motsetning til ordene fra Politiforum-redaktøren over.

Lensmannen erstattes av en «politikontakt» i etaten. Beredskapen skal ivaretas med patruljer på hjul. I dag er basen i Horten, i framtida vil den for Re sin del ligge i Tønsberg.

«Politikontakten» beskriver politmester Fossen som en erfaren politi-ansatt som skal sitte i kommunen en eller flere dager i uka.

– Det skal være et ordentlig menneske, holdt jeg på å si. En erfaren politimann – eller kvinne, som er lokalkjent og kjenner sin kommune. Å finne denne rette personen krever skikkelig sunt bondevett. En av oppgavene er å fortsatt jobbe forebyggende.

Det høres ut som om politimesteren beskriver dagens lensmannsrolle, bare med et nytt navn – og uten et kontor med arbeidskollegaer rundt seg.

Som Re-ordfører Hillestad antydet i sin introduksjon av politimester Fossen, er det stor usikkerhet rundt framtidas politiberedskap i Re. Det eneste som er sikkert, er at Vestfolds siste lensmannkontor stenger dørene.

Lensmann Trine Berg har hørt at kontoret skal bestå ut 2017, men det er ikke endelig bekreftet. Etter det frykter hun at tilbudet til publikum vil bli kraftig redusert, forteller hun til ReAvisa.

120416_POLITI_BENT_BJUNE_1

STØTTER REFORMEN: Bent Bjune, driftssjef for driftsenhet nord, var med politimester Fossen i orienteringen for kommunestyret. Der fortalte han om en helt ny måte å jobbe på i nærpolitireformen – der mer av politiarbeidet gjøres i patruljebilene og på stedet – ikke på lensmannskontoret. Foto: Stian Ormestad.

,