I toppsjiktet av økologiske melkebønder i landet

121016_tufte_gard_harald_lie_4

DRIVER ØKOLOGISK: Harald Lie på Tufte gård har fullt fjøs med både to- og firbeinte. Foto: Stian Ormestad.

TUFTE GÅRD: Tufte Gård produserer like mye – og ofte mer – enn en ordinær gård, sjøl om drifta er heløkologisk.

Harald Lie (39) driver Tufte gård sammen med kona Gunvor (35). Sammen har de fem unger i alderen fra 2 til 12 år. Allerede i 1997 la gården om til økologisk melkeproduksjon, og i 2004 overtok Harald og Gunvor gården.

– Det var vel egentlig ikke meninga at jeg skulle ta over denna gården, men så døde faren min brått og sånn blei det. Jeg har ikke angra på det, forteller Harald.

Han har heller ikke angra på å fortsette den økologiske drifta:

– Å drive økologisk er en mer preventiv måte å drive gård på. Vi gjør tiltak i forkant for å unngå problemer, mer enn å sette inn tiltak etter at problemene først har oppstått.

I dag fikk Harald en god gjeng med kolleger på besøk, som også driver med storfe. Det var i anledning Storfe-dagen i regi av Nortura og Tine Vestfold produsentlag.

– Dette er litt for å ha det sosialt kollegialt, men også for å få litt faglig påfyll – lære av hverandre. Det hender at vi får noen ideer og tips av hverandre som kommer til nytte.

Storfe-dagen fortsatte med en samling på Fjellborg, der avl, foring, med mer ble diskutert – alt for å få best mulig resultat.

– For melk er ikke bare melk, understreker Harald som står for en melkeproduksjon på 220.000 liter i året.

Mange mener at hvis du driver økologisk får du ikke like stor produksjon. Men Tufte Gård produserer like mye – og ofte mer – enn en ordinær gård, sjøl om drifta er heløkologisk.

– Her på gården ligger vi på en melkeytelse per årsku på 9.150 liter, forteller Harald. Det er mye i forhold til snittet på cirka 8.000 liter her på Østlandet.

– Det bare viser at det er fullt mulig å drive en relativt sett stor og lønnsom økologisk produksjon, sier Harald.

121016_tufte_gard_harald_lie_1

VELKOMMEN TIL GARDS: Storfe-bønder utveksler erfaringer på Tufte gård. Foto: Stian Ormestad.

At Tufte gård ligger helt i toppsjiktet blant økologiske melkebønder, kommer av at kuene får høykvalitets, egendyrka økologisk for.

– I fjor var det spesielt gode avlinger, og det er like stor avling i år – men av litt dårligere kvalitet.

Det veit Harald alt om. Alt fra A til Å blir testa og analysert.

– Det første som skjer, er å ta jordprøver. Da kan du se hva jorda har bruk for av gjødsel, kalk og næringstilgang ellers. Et jorde er ikke et jorde, og jord er ikke bare jord – det avhenger av hva du skal dyrke.

I samarbeid med nabo Rolf Herman Askjer, som driver økologisk kornproduksjon, sørger de to gårdene for vekstskifte på til sammen 800 mål. På 380 mål gror det grass.

Vekstskifte betyr at de bytter på med cirka tre år med grass, for så tre år med korn. År etter år med det samme kan gi sjukdommer og skrin jord. Det unngår man på denne måten.

Etter at foret er høstet inn, analyseres kvaliteten helt ned til detaljert næringsinnhold. Og selvfølgelig analyseres det endelige produktet – melka – helt ned til den minste detalj.

– Med melkerobot får jeg resultatet sporbart til hver eneste ku, hver eneste spene, tre ganger om dagen, forteller Harald.

121016_tufte_gard_harald_lie_3

FULLT FJØS: Kuene stusser på storinnrykket i fjøset på Tufte gård. Foto: Stian Ormestad.

Harald er født og oppvokst på gården, og har fått mye kunnskap nedlevert gjennom foreldregenerasjonen. Han har også tre år på landbruksskole.

– Men også kursing og fagdager som dette gir økt kunnskap i yrket som bonde, mener Harald.

Det finnes forskjellig gradering av melka, som gir forskjellig pris til produsenten. Tufte gård kan vise til høy produksjon, god kvalitet og et sunt dyrehold.

– Når det gjelder alt dette ligger vi godt an, både her på gården og Re-bonden generelt – og også Vestfold som fylke og Norge som nasjon.

– Jeg som bonde har fordelen av å få et nytt forsøk hvert eneste år på å gjøre en enda bedre jobb enn året før, sier han og ler godt.

– Dessuten er det moro å se resultatet på bånnlinja – at hardt og målretta arbeid gir resultater også i regnskapet. Dette er «toppidrettskuer», rett og slett.

Gunvor jobber litt ved siden av, Harald har en del tillitsverv, – men det er bønder vi er, og det vi lever av, understreker han.

121016_tufte_gard_harald_lie_2

FULLT FJØS: Også kattungen på låven stusser på storinnrykket i fjøset på Tufte gård. Foto: Stian Ormestad.