Her slås Øyvind Skjeggerød til Ridder av Re

ReAvisa_Re_md_2015_023_NETT

RE MIDDELALDERDAGER 2015: For sitt ridderlige arbeid for å bevare lokalhistorien er Øyvind Skjeggerød (65) slått til Ridder av Re.

Alle som kjører forbi på Bispeveien ved Skinnene-krysset ser at Bakke Mølle gjennomgår en skikkelig opprustning, skrev ReAvisa i september 2014.

Se bilder fra Re middelalderdager 2015

Øyvind Skjeggrød (65) og hans gjeng tar vare på lokalhistorien med tusenvis av dugnadstimer på den gamle mølla. I tillegg er han å se i smia på Bygdetunet Brår, Våle Prestegård og andre arrangement i Re.

For denne innsatsen for å formidle gammel kultur er han slått til Ridder av Re under åpningen av Re middelalderdager 2015.

Øyvind fikk mange lovord i ordfører Thorvald Hillestads tale som etter hvert avslørte hvem ridderen var. Unni Bu sørget for at ridderen fikk sin kappe på, og diplom i glass og ramme ble overrakt.

– Vi, innbyggerne av Re, viser vår takknemlighet over edle bragder for industri- og kulturhistorien og formidling av denne i Re. Som bevis på dette utnevner vi deg til ridder av Re!

– Det kan også nevnes at Øyvind etter sigende har det kraftigste og ærligste handtrykket i hele Re, forteller også ordføreren til jubel og stor applaus.

– Dette kom helt overraskende på, spesielt fordi det var så mange andre gode kandidater. Det er rett og slett helt ubegripelig, jeg fikk så vondt i magan da jeg skjønte at det var meg det var snakk om, forteller Øyvind.

Som ridder blir det ikke lagt ned mindre jobb framover. – Øyvind gir seg ikke, uansett om det går på skinner eller om han må trå til som problemløser av rang, skryter kommunalsjef Unni Bu.

– Det er jo bare moro å endelig kunne drive med det jeg har drømt om hele livet. Nå har jeg tid til å pusle med mitt og det er jo et privilegium, mener Øyvind.

– Også kommer det så mange hyggelige folk innom mølla! Jeg trakter flere påsær med kaffe hver uke, sier Øyvind og smiler bredt. Men aller mest moro synes han det er å formidle gammel kunnskap til nye generasjoner.

– Det nytter ikke å bare se på en skjerm og trykke på en knapp, så skjer alt automatisk. På mølla skal folk kunne komme og se med egne øyne hva som skjer, hele teknikken bak der alt beveger seg og det skjer foran øynene våre.

Øyvind ble nominert for å ta vare på gammel kultur-, industri- og næringshistorie. Han er også en god formidler som lærer bort gammel kunnskap til nye generasjoner, heter det i forslaget.

Erfaringene fra et spennende yrkesliv kommer godt med. Han har vært en problemløser når det kommer til maskiner og teknisk utstyr, både til sjøs og til lands. Øyvind har fått opp moderne maskinparker i Liberia og Øst-Timor.

Nå er 65-åringen egentlig pensjonist, men det hender han sier ja til småjobber. Men mesteparten av tida hans går med til dugnadsjobb på mølla.

Øyvind har bestandig syntes det har vært moro med vann og
vannets energi. Om et år eller to er de gamle turbinene i gang på mølla. Flere gamle maskiner er blitt gitt til Stiftelsen Bakke Mølle.

Hvert år kommer 8. klassene på Revetal på besøk i forbindelse med Den naturlige skolesekken. Da får de både energihistorie, kulturhistorie
og lære om fugle-, plante- og dyrelivet langs Storelva.

Elevene får male sitt eget mjøl som de lager sveler av. De blir stekt på
vedfyrt takke på elvebredden.

Mølla blir også brukt som møteplass for lag og foreninger i Re og omegn.

, , ,