Hva kan Re-bønder gjøre for at plast ikke havner i havet? Redusere plastbruk og resirkulere.

PÅ GÅRDSBESØK I RE: Representanter fra den politiske ledelsen i nye Tønsberg på gårdsbesøk i Re for å møte bondelagslederne i Ramnes og Våle. Fra venstre kommunestyrerepresentanter Kjell Anders Lier (MDG) og Thorvald Hillestad (SP), ordfører Anne Rygh Pedersen (AP), leder av Våle bondelag Svein Ivar Ånestad, leder av Ramnes Bondelag Andreas Løverød, og bonden på Tufte gård Harald Lie. Foto: Tønsberg kommune.

Re-bønder gjør mye for å redusere plastbruket i gårdsdrifta. Ett tiltak aleine reduserer plastbruken med tjuegangen. Og av den plasten bøndene faktisk bruker, blir nesten alt resirkulert.

Landbruksministeren på gårdsbesøk i Re: – Skamkjekt å være her!

Årets TV-aksjon handler om å rydde opp i all plasten i havet.

Og hva har innlands-Re å gjøre med det? Det er viktigere enn en sku’ tru!

Vil lære av Re-bønder

Plast fra gårdsdrift her vil potensielt kunne havne i Aulivassdraget og skylles videre ut i havet.

I forbindelse med TV-aksjonen vil ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) lære mer om plastbruken i jordbruket.

Derfor dro hun til Tufte gård i Re for å møte lederne av bondelaget i Ramnes og Våle.

Bruker fortsatt plast – men mye mindre

LUR LØSNING: Re-bonde Harald Lie viser ordfører Anne Rygh Pedersen plansiloen i bakgrunnen, som reduserer plastforbruket med tjuegangen. Foto: Tønsberg kommune.

Bonden her Harald Lie er en av mange Re-bønder som har gjort mye for å redusere sin plastbruk:

Et av tiltakene er å investere i to plansiloer. Enkelt forklart samles høyet i en plansilo i én haug, i stedet for å pakkes til mange rundballer dekket av plast.

I en plansilo er også høyet beskyttet av plast, men forbruket er mye mindre.

Tjue ganger mer plast på gamlemåten

– Her er det vel høy tilsvarende omtrent 800 rundballer, sier Harald, som anslår at de bruker omtrent 50 kilo plast for å dekke til plansiloen.

Det er veldig lite sammenlikna med den mer tradisjonelle lagringsformen, der høyet pakkes i rundballer dekka av plast. Ekstremt lite, faktisk:

For hver rundballe går det nemlig med omtrent 1,25 kilo plast, så med en tilsvarende menge høy pakka i rundballer hadde det blitt brut rundt 1.000 kilo plast.

Rekordhøy gjenvinning av plast fra landbruket

Det norske jordbruket bruker omtrent 13.000 tonn plast hvert år. Et svimlende høyt tall, men det positive er at det gjenvinnes over 85 prosent.

– Dette er en veldig stor andel. Til sammenligning resirkuleres bare omtrent 30 prosent av plasten fra vanlige husholdninger, forteller Svein Ivar Ånestad, leder av Våle bondelag.

– Plast er et viktig materiale i jordbruket, men jeg er veldig glad for at bøndene i kommunen vår både jobber for å redusere bruken av plast og er flinke til å resirkulere, sier Anne Rygh Pedersen på gårdsbesøk i Re.

FORT GJORT: Små plastbiter kan løsne når store maskiner håndterer rundballer i plast, viser Harald Lie på Tufte gård fram. Foto: Tønsberg kommune.

Små plastbiter på avveie

Det er viktig å redusere plastbruken også fordi rundballer i plast håndteres av store maskiner, og da er det ikke til å unngå at små plastbiter kan havne på avveie, viser Harald fram.

Årets TV-aksjon har navnet «Et hav av muligheter» og går til bekjempelse av plast i havet.

– Bekjempelse av plast i havet er kjempeviktig! Derfor er jeg også veldig glad for å høre at dette også er noe som lokale bønder er opptatt av og jobber med, konkluderer ordføreren.

Støtt TV-aksjonen 2020

Årets TV-aksjon blir som alt annet litt annerledes i korona-tid, melder Tønsberg kommune på sine nettsider (ekstern lenke):

Du kan støtte TV-aksjonen ved å gi et valgfritt beløp til Tønsberg kommunes digitale bøsse. Du kan også opprette din egen digitale bøsse, en personlig innsamlingsside på nett.

Fra og med i dag 9. oktober kan du også gi direkte via Vipps til 2133, ved å ringe 822 08 008 (300 kr), eller ved å benytte bankkonto: 8380.08.09005.

Re har ruva på toppen av innsamlingsstatistikken per innbygger i Vestfold i alle år, mens Tønsberg har liggi lenger nedover i overskikten. Det blir spennende å se om Re drar Tønsberg opp, eller Tønsberg drar Re ned i årets tall for TV-aksjonen.

Innsamlingen starta 5. oktober og varer fram til aksjonsdagen, 18. oktober.

Les mer om TV-aksjonen i ReAvisa-arkivet.

Les mer om landbruk i Re.

,