Kunstnermøte med ordførerne på Restauranten

ORDFØRERBILDET: Beundres av Tønsberg-ordfører Petter Berg og Re-ordfører Thorvald Hillestad. Kunstneren til venstre, John Jahre (87). Foto: Håkon Westby.

En hyggelig lunsj på Restauranten, med et nymalt ordførerbilde og gamle hvalfangsthistorier i sentrum.

Ordfører Thorvald Hillestad fikk nylig overrakt et bilde av seg og Tønsbergs ordfører Petter Berg, av kunstneren John Jahre (87).

DEKORERT HVALTANN: Petter Berg med ei hvaltann med maleri på, som John hadde med seg hjem fra hvalfangst. Slike ble ofte brukt som dørskilt. Foto: Håkon Westby.

ReAvisa omtalte overrekkelsen på Re helsehus i november-avisa.

Bilder og suvenirer

I forbindelse med overrekkelsen fortalte John Jahre at han hadde vært på hvalfangst sammen med faren til Petter Berg, Edvart Berg.

Det førte til at Thorvald like gjerne inviterte både Petter Berg og John Jahre på lunsj på Restauranten på Revetal, slik at Berg kunne få se på maleriet og høre fra farens turer i Sørishavet.

Bildet fikk æresplassen ved bordet, mens John Jahre viste fram hvalører, hvaltenner og bilder fra Salvesenkokeriet Sothern Harvester som han og Edvart Berg hadde vært på.

Prins på besøk

– Far var harpunsmed, forteller Petter Berg. – Harpunene måtte ofte rettes ut igjen, før de kunne brukes om igjen.

– Far reiste ut første gang i 1946 som 17-åring og tjente nok til å starte gartneri. Siste sesongen han var ute var i 1960 – da var jeg fire år, forteller Petter Berg.

John Jahre viser fram bilder, blant annet fra den gang Prins Phillip var på besøk i Sydishavet i 1956.

– Ja, det husker jeg far fortalte om, sier Petter Berg og ser på bilder og suvenirer fra hvalfangsttida.

FLENSING AV HVAL: Et av de mange bildene fra koka, som John Jahre viste fram under lunsjen med ordførerne mandag 18. november 2019. Foto: Håkon Westby.

Les flere saker om lokalhistorie i ReAvisa-arkivet.

,