Våre folkevalgte baker boller til alle frivillige under TV-aksjonen: – Vi trenger både bøssebærere og sjåfører

MANGE VIL TRÅ TIL: Reinger har vært flinke til å stille opp og ikke minst gi så det monner i TV-aksjonen. Her deles det ut ruter til bøssebærere på kommunehuset ved en tidligere TV-aksjon. Arkivfoto: Stian Ormestad.

År etter år ligger Re på topp i giverglede i Vestfold. Og det kommer av at folk trår til og stiller opp som bøssebærere både til fots og i bil rundt om i hele Re.

TV-aksjonen: Re gir mest i Vestfold – igjen.

Dette blir siste året med TV-aksjon som egen kommune. Vi har alltid liggi på topp i Vestfold, og kommer i framtida til å måtte dra Tønsberg kraftig opp for å fortsatt være det i nye Tønsberg.

Men den tid, den sorg. Nå skal siste året som Re kommune gjøres unna, og da må folk trå til – akkurat som i alle de foregående åra. TV-aksjonen går av stabelen søndag 20. oktober 2019.

Våre folkevalgte baker boller

– For at vi skal få full dekning i hele Re, så trenger vi at Re-folket mobiliserer nok en gang, sier Marianne Fjellheim som koordinerer TV-aksjonen i Re denne høsten.

– Politikerne i kommunestyret stiller med hjemmebakte, ferske hveteboller til alle som har deltatt på dugnaden, forteller Marianne til ReAvisa.

Og sjøl om ferske boller skulle lokke, så er nok den aller viktigste motivasjonen for reinger flest å bidra til en god sak:

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Organisasjonen CARE er den som skal sørge for at pengene kommer til nytte.

Retten til et selvstendig liv

Det innebærer å lære kvinner å starte sin egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet.

Hjelpa er ment å nå 400.000 kvinner. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

TV-aksjonen: Re gir mest i Vestfold – igjen.

Les mer om TV-aksjonen i ReAvisa-arkivet.