Ramnes IF hedret sine ildsjeler

POKALVINNERE: Synnøve Finnerud overrekker pokaler og krus på RIFs årsmøte til fra venstre: Henrik Gladhaug Sandnes (mennenes innsatspokal), Helge Bøe (idrettsmerkekruset), Elise Hogsrød (Anker Kirkevolds pokal) og Silje Eggum (damenes innsatspokal). Foto: Håkon Westby.

Denne flotte gjengen ble hedret på Ramnes IFs årsmøte.

Dette kunne du lese først i ReAvisa, april 2019 – last ned gratis!

Da Ramnes IF avholdt sitt årsmøte i hovedforeningen i mars ble det gjort stas på noen av ildsjelene i egne rekker. Synnøve Finnerud delte ut årets hedersbevisninger for 2018:

Innsatspokalen for kvinner/jenter tilfalt Silje Eggum.

Hun har lagt ned en særdeles stor og mangfoldig innsats for Ramnes håndball. Hun har vært sekretær for styret, oppmann for J14, komitéleder for innkjøp på Slottsfjellcupen og komitémedlem for arrangement av felles cup for RIF-lagene i Drammen.

Innsatspokalen for menn/gutter tilfalt Henrik Gladhaug Sandnes.

I komiteens begrunnelse står det at Henrik har vært en utmerket leder for Ramnes-håndballen. Han har lagt ned mange timers arbeid og vært med på å bygge opp håndballgruppa til en god og veldreven organisasjon. Han er positiv, tydelig og ser etter løsninger, også i vanskelige saker. Foruten å være styreleder, har han også bidratt på mange andre områder.

Anker Kirkevolds pokal ble tildelt Elise Hogsrød.

I komiteens begrunnelse står det: Elise har vært med i Ramnes IF i en årrekke. Hun har sittet i hovedstyret som sekretær i sju år og går inn i det åttende. Hun er også med i flere komiteer i foreningen og har vært med i Idrettsrådet. Hun har vært trener og oppmann i fotballgruppa og håndballgruppa. Hun har gjort en lang og god innsats for Ramnes IF, og er en verdig vinner av pokalen.

Et aktivt idrettslag

RIF hadde ved årsskiftet 483 medlemmer. Følgende grupper avla regnskap og årsrapporter: Fotball, håndball, løypelaget, husstyret, trimmen, idrettsmerkeutvalget og innebandy.

31 personer klarte kravene til idrettsmerket. Kjell Holm tok merket for 64. gang og Helge Bøe tok merket for 20. gang i en alder av 87 år, noe som kvalifiserte til krus.

Les også om årsmøte i ReAvisa, april 2019 – last ned gratis.

Les flere sportssaker i ReAvisa-arkivet.

,