Re LHL feirer 20 år: Lokallagets første leder ble hedret

ÆRESMEDLEM I RE LHL: Grete Hjelmtvedt ble utnevnt til Re LHLs første æresmedlem på jubileumsfesten på Stange Gjestegård lørdag. Til venstre generalsekretær i LHL, Frode Jahren og til høyre leder i Re LHL Richard Rasmussen. Foto: Håkon Westby.

RAMNES: Grete Hjelmtvedt var med på å starte lokallaget Våle og Ramnes LHL, og ble den første lederen i det som i dag heter Re LHL. På 20-årsfesten sist lørdag ble hun hedret av sine egne.

Lørdag 10. mars markerte Re LHL sitt 20-årsjubileum på Stange Gjestegård for 45 medlemmer og innbudte gjester. LHL står for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. I Vestfold er det fem lokallag, derav ett i Re.

Toastmasteren fikk seg en kjempestor overraskelse

Toastmaster var lokallagets første leder Grete Hjelmtvedt, som fortalte om oppstarten av laget i 1998. Da het det Våle og Ramnes LHL, i dag er navnet Re LHL.

Under middagen ba generalsekretær i LHL Frode Jahren om ordet. Så delte han ut æresmedlemskapsdiplom og blomster til Grete Hjelmtvedt, til stor applaus fra forsamlingen.

– Jeg svever i dag. Koselig fest, oppsummerer Grete sjøl jubileumsfesten på Re LHLs Facebook-side dagen derpå. 

Ledere i laget etter Grete har vært Steinar Nyvoll, Richard Rasmussen, Arve Vassveen, Kjell Helge Heggheim, før dagens leder Richard Rasmussen som har ledet laget siden tusenårsskiftet.

Sistnevnte mottok hilsener og gaver fra LHL Sande, LHL Horten, LHL Tønsberg, LHL Sandefjord og fylkesstyret i LHL Vestfold. Så ble det dans utover de små timer på Stange gjestegård.

Laget har 160 medlemmer i jubileumsåret, og styret i LHL Re har denne sammensetningen: Richard Rasmussen, leder, Morten Kihle, sekretær, Åse Rasmussen, kasserer og styremedlemmer: Egil Berg, Rolf Andersen og Odd Dørmänen.

Kort om Landslaget for hjerte- og lungesyke:

  • LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52.000 medlemmer, heter det på deres nettsider.
  • I Vestfold er det fem lokallag, derav LHL Re: «Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende. Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle – uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL», står det på Re LHLs nettside.
  • Blant aktivitetene i lokallaget er blant annet turer og sosiale tilstelninger, likemannsarbeid, og hjerte og lunge-trim på Fon barnehage torsdager fra klokka 17.00.

Les mer om foreningslivet i Re.