Våle grunneierlag deler av overskuddet

VÅLE: Grunneierlaget går med overskudd og det er ingen grunn til å sitte på pengene. Derfor inviteres du til å søke på et stipend på hele 30.000 kroner.

Les også om stipendet i ReAvisa, september 2017.

VÅLE GRUNNEIERLAG: Kasserer Dag Enerhaugen og leder Lars Sollie gleder seg til å dele ut penger til et godt formål. De håper på gode søknader innen fristen går ut 15. oktober. Foto: Stian Ormestad.

Våle grunneierlag forvalter grunneierenes interesser. Hovedoppgaven er å fordele jaktområder for småvilt- og rådyrjakt.

– Det hoper seg opp noen kroner på konto

Grunneierlaget har en god økonomi, og med et overskudd javnt og trutt har det hopa seg opp noen kroner på konto, forteller Lars Sollie, leder for Våle grunneierlag, og Dag Enerhaugen, kasserer.

Etter et årsmøtevedtak om å dele ut et stipend på hele 30.000 kroner søker nå styret etter gode kandidater. Fristen for å søke er 15. oktober.

– Årsmøtet la noen kriterier til grunn for stipendet, der pengene skal bidra til prosjekter innen friluftsliv og folkehelse. Pengene skal ikke gå til driftsutgifter. I henhold til våre statutter skal grunneierlaget støtte aktivitet i nærmiljøet her i Våle, forteller de til ReAvisa.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet, budsjett og framdriftsplan. “Prosjekter som inneholder stor grad av egeninnsats/dugnad vekt-legges”, heter det i utlysningen.

Eventuelle spørsmål og den endelige søknaden kan sendes på epost til vaale-grunneierlag@hotmail.com.

Denne utdelingen er en engangssum. Skal det deles ut flere stipend må det vedtas for hver enkelt gang på lagets årsmøte.

Les også om stipendet i ReAvisa, september 2017.