Ny kommune med ny landbrukspolitikk?

VÅLE: Arbeidsutvalget for sammenslåing av Re og Tønsberg inviterer til folkemøte på Våle samfunnshus med tema: «Hva skal kjennetegne den nye kommunens landbrukspolitikk?»

Re og Tønsberg skal slå seg sammen med virkning fra 1. januar 2020. I den forbindelse har kommunene nedsatt et arbeidsutvalg som har fått i oppdrag å utarbeide en politisk plattform for den nye sammenslåtte kommunen.

Planen er at plattformen skal legges fram for behandling i kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg i juni. I arbeidet med den politiske plattformen ønsker arbeidsutvalget innspill fra innbyggerne i de to kommunene, heter det på Re kommunes nettside:

– I alt legges det derfor opp til seks åpne folkemøter i løpet av våren 2017. To generelle åpne møter samt fire temamøter. Det første av disse møtene har temaet: Hva skal kjennetegne den nye kommunens landbrukspolitikk?

Møtet er åpnet for alle interesserte og finner sted på Våle samfunnshus onsdag 1. mars klokka 19.00 – 21.30.

Programmet er som følger: Klokka 19.00 ønskes det velkommen, før en kort presentasjon av arbeidet med den politiske plattformen. Så skal landbruksdirektør Olav Sandlund snakke om landbrukets betydning, fabrikksjef Therese Ryan hos Nortura Tønsberg skal snakke om hva som er viktig for landbruksnæringen.

Avslutningsvis blir det diskusjon i grupper som leder til innspill til landbrukspolitikken i den nye kommunen i plenumsdrøfting.

– Vi håper mange har lyst og anledning til å bli med å forme vår nye kommune!, hilser arbeidsutvalget via Re kommunes nettside.

,