Sliter byfolk såpass med dialekta her på bygda?

FAKSIMILE TØNSBERGS BLAD 9. JANUAR 2017: Dette er fra oversikten over hva ordførerne i Tønsbergs Blads nedslagsfelt skal bedrive dagen i dag. Foto: Stian Ormestad.

TØNSBERG/ANDEBU: Andebu kommune er historie, men Tønsbergs Blad prøver likevel å videreformidle hva «OrdfreAndebu» driver med.

Vi siterer ordrett: «OrdfreAndebu: kjs dølkfj søadlkjfløsakd jfølksad jfølskdjføl-skjdjfølksdjfølskfdjf».

Kanskje er dialekta her på bygda i Vestfold i ferd med å bli for brei?

Til og med for gode naboer i Re er det umulig å skjønne hva Tønsbergs Blad her vil fortelle.

Les også: Her går en god nabo gjennom 179 år over i historien

Les også: Tenk stort – og bruk sunt bondevett!

,