Innholdsrik adventstid i nye Bjerkely kirke

NY KIRKE MED MODERNE LØSNINGER: I dette lekerommet kan Emil Døvik Lundkvist (16 mnd) leke og bråke så mye han vil, uten at mamma Christine Lundkvist trenger å bekymre seg. Her er det lydisolert glass som stenger lyden fra lekerommet ute, og en høytaler som slipper lyden fra gudstjenesten inn. Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: Første helga i advent ble nye Bjerkely kirke vigslet, andre helga arrangerte menigheten åpningsfest, og i den tredje blir det en spennende gudstjeneste i det nye, flotte kirkebygget i Undrumsdal.

Les også om nye Bjerkely kirke i ReAvisa, desember 2016.

Den grå, slitne og triste betongklossen i Døvikveien er blitt forvandlet til ei lys og trivelig kirke, bygd for en ny tid med moderne løsninger for et bedre kirkebygg.

Som for eksempel lekerommet. Her kan barnefamilier følge med på gudstjenesten, mens barna leker og bråker som de vil.

Et stort lydisolert vindu sørger for at ingen lyd kommer ut, men en høytaler på veggen sørger for at lyden kommer inn.

SKEPSISEN ER BORTE: Hans Kristian Heum i Bjerkely menighet møtte først stor skepsis – også hos rådmannen i Re som foreslo å ikke innvilge en bruksendring av de gamle industrilokalene til kirke, skole, med mer. Foto: Stian Ormestad.

For å få realisert planene om kirkebygg i det gamle industribygget måtte Bjerkely menighet få med seg Re kommune på laget.

– Vi var avhengig av å få gjennom en bruksendring, forteller Hans Kristian Heum i Bjerkely menighet. 

– Rådmannens innstilling var i første omgang ikke bruksendring. Argumentene var at dette ble tett inntil gamle E18 og et næringsområde. I tillegg ville vel kommunen styrke sin egen offentlige skole. Kanskje forståelig det.

– Men så kom kommunen mer på glid. Vi er veldig glade for det.

STILLEROM: Den nye kirken har en flott kombinasjon av et moderne bygg med gamle elementer. DELK er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i 1872. Foto: Stian Ormestad.

Det var mange som var skeptisk til planene. Med rette, må Heum innrømme.

Der det før lå strødd bildeler, skulle det bli kirke, skole, med mer. – Det var kanskje litt galskap, men når vi ser hvordan kirken tar seg ut i dag er all skepsisen borte.

Tilsynsmann Rolf Ekenes synes kirka har blitt så fin, at han skjønner godt at dugnadsgjengen gleder seg veldig til bygget er ferdig og åpningsfesten.

Såpass mye at Jesu gjenkomst helst ikke skulle skje før åpningen. – Da ville jo alt dugnadsarbeidet være bortkasta!

KIRKE OG GYMSAL: Kirkerommet blir enda større ved å åpne en vegg til det som i skoletida er gymsal. Planen er at Bjerkely skole flytter inn ved skolestart høsten 2017. Foto: Stian Ormestad.

Ekenes er glad for at flere talere understreker at bygget er åpent for alle – at dette gjerne blir et forsamlingslokale for hele bygda.

Bygget er på 2.100 kvadratmeter og skal romme kirke og skole i 1. etasje, skole i 2. etasje og delvis i 3. etasje, og øvrige arealer i 3. etasje skal leies ut til kontorer.

Prosjektet har en kostnadsramme på 26 millioner kroner og finansieres med salg av eiendommer, gaver og lån.

STOR DAG: Kåre Solberg, leder av Hovedstyret i DELK, var selvfølgelig med på menighetens åpningsfest i den nye Bjerkely kirke. Foto: Stian Ormestad.

En ny anledning til å besøke nye Bjerkely kirke blir til helga, den tredje søndag i advent. Da er det gudstjeneste ved Hans J. Sagrusten, prest, bibeloversetter og forfatter.

Han har skrivi boka «Det store Puslepillet», hvor han gir et spennende og lettfattelig innblikk i den tidligste historien til Bibelen.

De siste åra har han holdt en rekke foredrag og seminarer om Bibelen, blant annet under bibelhelg i Tønsberg, bibelkonferanse i Sandefjord og bibelmaraton i Re.

NY KIRKE, GAMLE REGLER: Overalt er det gamle elementer i den nye kirken. DELK er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i 1872. Foto: Stian Ormestad.