– Pipebrann oppstår utelukkende ved feil fyring

brann

FEIL FYRING ER FARLIG: Sjekk gode råd for riktig – og sikker – vedfyring. Foto: VIB.

HIMBERGVEIEN: Full utrykning til pipebrann i Ramnes.

Klokka 12:25 mandag 4. januar rykka mannskap fra stasjon Tønsberg ut til en bolig i Himbergveien i Ramnes. Beboer hadde hørt et smell fra vedovnen som også varmer vannet til vannbåren varme.

De som var i boligen evakuerte da ut og ringte 110.

– Ved ankomst gikk våre røykdykkere inn. Fant heldigvis ingen brann inne i boligen, men derimot var det pipebrann. Vi ventilerte ut røyken fra boligen og feide igjennom skorsteinen noen ganger, forteller brannmester Harald Nordnes.

Det ble nedlagt fyringsforbud inntil en feier har fått sjekka ildsted og skorstein. I tillegg hadde pipebrannen medført skader på røropplegget til den vannbårne varmen.

Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) minner på sin facebook-side om at pipebrann oppstår utelukkende ved feil fyring. Dette er rådet fra deres feiere, ved feiermester Jan Espeseth:

  • Fyr med tørr ved, og kun det! Julegavepapir, melkekartonger og annet avfall har ikke noe i ovnen å gjøre.
  • Hvis du har glass i ovnsdøra som stadig vekk må vaskes fordi den er svart, er det stor sannsynlighet for at du fyrer med for lite trekk. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra skorsteinen er bortimot usynlig.
  • Unngå rundfyring. Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken gjenskrudd. Da dannes det beksot i skorsteinen som kan ta fyr og mye forurensning slippes ut i luften. Det kan også oppstå forpuffning som kan gi store sotskader i boligen.
  • Rogn, bøk, eik, ask, lønn og bjørk regnes som den beste peisveden. Mange foretrekker imidlertid gran og furu på grunn av knitrelyden. Vær oppmerksom på at brensel av nåletre utvikler flere gnister enn løvtrevirke.

Hva gjør du ved pipebrann? Steng straks alle ovnsluker og ventiler til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeldet, dette må IKKE stenges hvis det fyres. Ring 110 umiddelbart, der sitter det kompetente folk som varsler brannmannskap og samtidig kan veilede deg, er rådet fra Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).