Folkefest i Re – uten Undrumsdal

17mai17. MAI I RE: Alle 17. mai-togene i Re samles til ett stort fellestog på Revetal – med ett unntak.

Ett felles 17. mai-tog på Revetal for hele kommunen er en gammel ide, og vedtaket ble fatta første gang for fire år siden.

Avgjørelsen i 17. mai-komiteen ble ikke stående lenge etter en stor debatt. Det endte med at bare Ramnes og Røråstoppen samla seg på Revetal fra og med 2012.

Fon, Våle og Undrumsdal fortsatte med tog i hver sin grend som før. Våle har i en avstemming valgt å bli med på Revetal fra og med 2015-feiringa.

Etter nedleggelsen av småskolen i Fon går barna fra Fon på Kirkevoll skole i Våle – som skal gå i tog på Revetal.

I fellestoget på Revetal er fire sogn representert med Revetal, Ramnes, Våle og Fon – og det blir fire korps: Våle skolekorps, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Glagjengen og Blågjengen.

Ungdomsskolen er involvert i planene og elevene der oppfordres til å gå i toget. Re-russen har laget en egen lokal knute for dem som stiller opp på feiringen på Revetal.

Dermed er det bare Undrumsdal som står utenfor fellestoget på Revetal, av alle grendene i Re som har tradisjon med 17. mai-tog – og av alle skolene i Re, fra barneskole og ungdomsskole til videregående skole.

I Vivestad er det ikke tog, der har de fleste valgt å bli med i tog i Andebu der barna går på skole enn så lenge.

I 2014 svarte 51 Undrumsdal-familier at de fortsatt vil ha tog i Undrumsdal, og bare 16 ville bli med i fellestoget på Revetal, med arrangement i Undrumsdal etterpå.

Siden den gang har mye forandra seg. – Dette visste vi ikke da vi stemte over spørsmålet i 2014, poengteres det i Facebook-gruppa Undrumdal fra innsiden.

Hva tenker innbyggerne i Undrumsdal nå? Fortsatt holde på sitt eget tog og ikke være en del av fellestoget og folkefesten på Revetal?

Det blir arrangement etter fellestoget på Revetal i de forskjellige grendene rundt om i Re.

I Ramnes, Våle og på Revetal blir det leker og sosialt samvær, mens i Fon blir det enda et 17. mai-tog seinere på dagen.