Kjemper for Re kommune

 

Alle som kom på folkemøte om kommunesammenslåing høsten 2014 fikk et skriv som Heming Olaussen (SV) har trykt opp – i kampen for å beholde Re som en sjølstendig kommune. Les mer om folkemøtene i ReAvisa, oktober 2015.

,