Søker etter spydspisser på Ramnesjordene

ReAvisa_SlagenepaRe_utgr003_nett

GRAVER I RAMNES: Håkan Svensson leter etter slagene på Re. Svensken gleder seg til han kommer tilbake til jordene i Re for videre leting neste år. Foto: Stian Ormestad.

RAMNES: Bo Knarrström og Håkan Svensson er hyret inn fra Sverige som slagfelt-ekspert. Denne uka graver de etter spor etter Slagene på Re.

Med metalldetektor og spader finner teamet på totalt åtte – ti eksperter nye biter til puslespillet hver dag.

Alle interessante funn skal sendes videre til røntgenfotografering hos Kulturhistorisk museum.

Et veldig vanskelig oppdrag

– Det er mye spiker, traktordeler og sånt, men jeg mener bestemt at det er mindre skrap på jordene her i Re enn andre steder vi har vært, sier svenskene.

Knarrström og Svensson har vært verden rundt på liknende oppdrag. De forteller at det er en spesielt utfordrende jobb å lete etter dette slagstedet.

– Hadde det vært kamp med kuler, hadde det vært lettere. Om så bare hundre mann hadde fyrt løs på hverandre, hadde vi funnet bly. Men her leter vi etter metallgjenstander. Vi må kartlegge kjemiske forhold i jorda for å vite hva som skjer med metallet som blir liggende i jorda.

Derfor er alle funn interessante, også det som er mer moderne skrap. Analyser kan si mye om hvor sannsynlig det er å finne rester etter spydspisser når prosjektet føres videre. Det forklarer prosjektkoordinator og arkeolog Anitra Fossum.

Går gjennom et digert område

– Vi går systematisk gjennom et område på 1.000 ganger 1.000 meter totalt, spredd på litt forskjellige plasser, utifra det vi har blitt nysgjerrige på etter å ha studert satelittbilder av området. Der har vi fått en ide om gamle veier og hvordan terrenget har sett ut.

Målet er å finne slagstedet, men uansett om det lykkes eller ikke, får vi ny kunnskap fra prosjektet.
– Vi har blant annet funnet to gravhauger på Hole, ikke kjent tidligere, sier prosjektleder for Slagene på Re Lena Fahre.

Hun skryter av kompetansen som er samlet på jordene ved Ramnes prestegård. Arkeologer og smeder er på leit etter jernbiter som kan bli en del av kartlegginga som tilslutt kan føre til at Slagene på Re blir finni.

Les mer om Slagene på Re og Re middelalderdager.