Trafikkulykke i Re – fire ungdommer sjekkes av helse

BILBERGING: Bilen er totalvrak etter en voldsom utforkjøring. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Hard smell – alle fire i ulykkesbilen ser heldigvis ut til å være så å si uskadd. Et vitne forteller at ulykkesbilen hadde stor fart før det gikk skikkelig skeis.

Sjekk ReAvisa på papir – last ned gratis.

Alarmen går hos alle nødetater rett før klokka 16.30 torsdag 23. mars 2023:

Melding om trafikkulykke med ett kjøretøy involvert. Skal trolig ha vært fire personer i bilen, og alle er ute. 

Førerkortbeslag på stedet

VRAKDELER: Det er tydelig å se hvor bilens ferd har gått, til langt oppå fjellrabben før den rulla ned på veien igjen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Når nødetatene kommer til ulykkesstedet, blir det bekrefta at det er snakk om en bil med en fører og tre passasjerer, alle fire er gutter i tenåra. Bilen har kjørt ut av veien og rulla rundt på taket.

– De involverte blir undersøkt av ambulansepersonell, melder Politiet i Sør-Øst. De blir kjørt til sjukehus for sjekk, siden det har vært snakk om høy hastighet og en hard smell.

Førerkortet til føreren ble tatt i beslag på stedet, og politi oppretter sak på forholdet. Politiet på stedet forteller at det er god grunn til å mistenke at høy fart er årsak.

Airbager utløst

– Per nå er det ikke noe som tyder på alvorlig personskade på de involverte personene, bekrefter Politiet i Sør-Øst i en oppdatert melding. De mistenker at bilen har hatt høy fart i forkant av ulykken, og oppretter sak.

– Bilen har dratt av veien, airbager utløst. Vi har sikra skadestedet og tatt strømmen på bilen, forteller underbrannmester Donald J. Bell.

Ulykken har skjedd langs Sørbyveien i Re. Veien er stengt etter ulykken og vil bli det under berging av ulykkesbilen, som er totalvrak.

TYDELIGE SPOR: Lange bremsespor på veien og utafor veien. Ulykken har ført til store materielle skader, men heldigvis ikke personskader, ser det ut til i skrivende stund. Nødetatene jobber på stedet. Foto: VIB.

TRAFIKKULYKKE: Sørbyveien i Re. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

ER LOKALAVISA NYTTIG – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
,