Veidrift AS sies opp fra kontrakten i Re

MILEVIS MED VEI: Veidrift-bilene har vært et fast innslag langs Re-veiene de siste åra. Nå er det slutt, ifølge Statens vegvesen. Foto: Stian Ormestad.

RE: – Omfattende mislighold av driftskontrakten, mener Staten vegvesen som har sagt opp avtalen med entreprenørselskapet Veidrift AS.

Kontraktsområdet Vestfold nord omfatter kommunene Re, Holmestrand, gamle Andebu i Sandefjord, Sande, Svelvik, Horten, Tønsberg og Larvik.

Her har Veidrift ansvar for sommer og vinterdriften av til sammen 81 kilometer med riksvei, 452 kilometer med fylkesvei og 60 kilometer med gang- og sykkelvei.

Mange mangler, ifølge Statens vegvesen

– Veidrift AS mangler både tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, noe som fører til at kvaliteten på noen av de arbeidsoppgavene som utføres blir for dårlig, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Tore Kaurin til Veier24.no:

Statens vegvesen mener entreprenøren ikke har tilstrekkelig oversikt og kontroll på tilstanden på veinettet. Kvaliteten på de generelle inspeksjonene er for dårlig, og kvalitetssikring av arbeidet som Veidrifts egne ansatte og Veidrifts underentreprenører gjør, synes i alt det vesentlige å være fraværende.

Statens vegvesen mener også at Veidrift AS ikke har etterlevd bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, og heller ikke har rettet opp i forholdet etter at det har blitt påpekt av Vegvesenet. Varsel om heving av kontrakten kom i november i fjor.

Reagerer kraftig på kritikken

Veidrift AS skriver i en pressemelding at Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling. Daglig leder i selskapet forteller til Veier24.no at de har omfattende bildedokumentasjon på dette.

Entreprenøren mener kontrakten er oppfylt, og reagerer kraftig på oppsigelsen. De mener kritikken er uberettiget: – Vi ser at Statens vegvesen har svært ulik håndtering av samme avtaleverk på ulike kontraktsområder, sier daglig leder i Veidrift AS i pressemeldingen.

Oppsigelsen blir beskrevet som en del av et større bransjeproblem. 

Veidrift AS sikret seg Vestfold Nord-kontrakten i 2016 gjennom en anbudsrunde der de konkurrerte med Mesta, NCC og Veidekke. Oppdraget fikk de med en kontraktssum på 146 millioner kroner, for en kontraktsperiode på tre år, med opsjon på forlengelse på inntil to år.

Kontrakten ville normalt hatt utløp 1. september i år, men blir nå sagt opp åtte måneder før.

Les flere saker om bil, trafikk og veier i Re i ReAvisa-arkivet.

Stikkord