Bygning står i full fyr på Solvoll

OVERTENT: En bygning er overtent, og det er spredningsfare til flere bygninger. Foto: Stian Ormestad.

SOLVOLL: Brannvesenet driver med røykdykking i bygget som har flere leiligheter.

Klokka 05.30 tirsdag morgen 27. februar rykker alle stasjoner i Vestfold interkommunale brannvesen, politi og ambulanse ut etter melding om bygningsbrann over Skinnane.

NEDBRENT: Halve bygningen er så å si nedbrent. Innsatsen blir konsentrert på å hindre spredning til de andre bygningene på Solvoll. Foto: Stian Ormestad.

Overtent bygg

Det brenner i en av bygningene på Solvoll, og brannen er synlig fra langt hold. Eier av bygget skal være varslet, ifølge nødetatene.

Brannmannskap går i gang med slokkingen og prøver å hindre spredning. Det er røykdykkere som leiter etter folk, men det skal ikke bo noen i de to leilighetene i bygget som brenner ifølge politiet.

Bygget er overtent, og brannmannskapene konsentrerer seg om utvendig slokking for å hindre spredning.

Politiet har foreløpig ikke mistanke om at det er noen i bygget, melder de på Twitter.

Bare pipa står igjen

Den gamle bibelskolen består av mer enn 25 mål med tomt og totalt bygningsareal er på nesten 2.800 kvadratmeter, fordelt på flere hus og avdelinger.

Bygningen som brenner er den gamle hovedbygningen. Her ble det samla inn klær av frivillige da de første planene om asylmottak først ble kjent for snart tre år siden.

Bygningen ser ut til å brenne helt ned, to timer etter at nødetatene rykket ut står snart bare pipa igjen.

Nærmest ligger en garasje, som brannvesenet klarte å redde. Den største bygningen med forsamlingslokale og innkvartering er også redda.

Nye planer for asylmottak

Planene har vært mange for den gamle bibelskolen på Solvoll. De siste gikk på SÆRBOL-tilbud for asylsøkere.

FULL UTRYKNING: Store brannmannskaper jobber på stedet. Foto: Stian Ormestad.

Det var i 2015 at Solvoll ble kjøpt av Stiftelsen til Arctic Eiendom Nord AS. Her ville de etablere et midlertidig asylmottak, med målsetning om et permanent mottak på sikt.

Det ble aldri mange flyktningene som kom til Solvoll, og Solvoll AS som skulle drive mottaket ble i 2017 slått konk. 

ReAvisa skreiv om de nye planene for Solvoll torsdag 15. februar. Reaksjonerne har vært mange, og spørsmålene sto i kø til Sana utvikling AS, som ønsker å leie Solvoll, der de vil ta i mot asylsøkere med «truende og/eller voldelig adferd».

I et nabomøte torsdag 22. februar kom bekymringene fram, men noen ble også mindre skeptiske etter møtet, skreiv ReAvisa.

Rådmannen i Re innstilte først på at det ble gitt disp til SÆRBOL på Solvoll, men saken ble utsatt og innstillingen er snudd til et nei til disp. Saken kommer opp for Hovedutvalget for drift, eiendom og næring tirsdag 27. februar.

I tillegg avlyste UDI den opprinnelig konkurransen, men kommer til å utlyse en ny der Sana utvikling AS må søke på nytt og eventuelt vinne anbudet.

Les mer om Solvoll i disse sakene.

TOTALSKADD: En del av bygningen står fortsatt en time etter brannen først ble meldt, men hele huset som brenner er totalskadd. Foto: Stian Ormestad.

BARE PIPA IGJEN: To timer etter at brannen ble meldt, har snart hele bygget brent ned. Foto: Stian Ormestad.

JOBBER PÅ SPRENG: Brannmannskapene klarer å hindre spredning til de andre bygningene på Solvoll. Foto: Stian Ormestad.

STOR BYGNINGSMASSE: Mer enn 25 mål med tomt fulgte med salget da den gamle bibelskolen ble solgt til Stiftelsen til Arctic Eiendom Nord AS i 2015. Totalt bygningsareal er på nesten 2.800 kvadratmeter, fordelt på flere hus og avdelinger. Huset som brenner er det til venstre på arkivbildet fra høsten for snart tre år siden. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker fra politiloggen i Re.