Kjedekollisjon med to busser og flere biler

IKKE KJØRBAR: Denne bussen står fortsatt inni autovernet i Bergsåsbakken klokka 11.00 – nesten tre timer etter ulykken – og sperrer det ene løpet. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSBAKKEN: Krevende forhold med mye snø og glatte veier i hele distriktet, men spesielt krevende i indre Vestfold, melder busselskapet som har to av sine busser involvert i en kjedekollisjon i Re.

Rett over klokka 08.00 på mandag morgen krasja flere kjøretøy i Bergsåsbakken. Det skal dreie seg om en kjedekollisjon med hvert fall fire kjøretøy involvert, derav to busser fra samme busselskap Unibuss, som kjører på oppdrag fra VKT.

MATERIELLE SKADER: Denne bussen var ikke kjørbar etter kjedekollisjonen og står igjen i bakken – nesten tre timer etter ulykken. Foto: Stian Ormestad.

To busser fra samme selskap krasja

Det var først noe uklart om det var snakk om to busser pluss fire andre kjøretøy, eller om det var snakk om fire kjøretøy totalt – inkludert to busser. Ifølge kommunikasjonsansvarlig Ina Helen Østby skal følgende ha skjedd:

Nedover Bergsåsveien kjørte først en rutebuss med passasjerer ombord, og bak kom en skolebuss som hadde satt av Re VGS-elever i Bergsåsen, så denne var tom.

Skolebussen kjørte i baken på rutebussen, og hvert fall to biler som kom bak bussene skal også være involvert, ifølge Ina Helen Østby, kommunikasjonsansvarlig i Unibuss. Her er det litt uklart om det er to eller fire biler. – Jeg har ikke vært på stedet, understreker Østby.

– Jeg har fått vite at to av våre busser var involvert i en kjedekollisjon, og det skal også være involvert noen privatbiler, forteller hun til ReAvisa. – Heldigvis har vi ikke hørt om noen personskader, den ene bussjåføren er kjørt til legen for en sjekk.

Involvert i ulykken: – Busselskapets versjon stemmer ikke

Det var to biler involvert i ulykken, får ReAvisa bragt på det rene utover mandagen. Men det var også flere mindre bulker blant bilene som kom bak på glatta, etter den første kollisjonen.

Sjåføren i hver av bilene har tatt kontakt med lokalavisene som har skrivi om ulykken og forteller at Unibuss-versjonen ikke stemmer:

– Vi sto stille i retning opp bakken, da den bakerste bussen kom i for stor fart i forhold til føret og dunka i den første bussen, som dro med segen av personbilene. Min bil ble klemt mellom bussen og autovernet, forteller en av de involverte – hun og føreren av den andre bilen vil begge være anonyme.

– Det ble store skader. Jeg veit ikke om bilen min er kjørbar, forteller den uheldige dama til ReAvisa.

Politiet veit så å si ingenting om ulykken

Politiet fikk ingen melding om ulykken, før rundt to timer etter at den skjedde.

– Da ringte det en som varsla om at det står en buss i Bergsåsveien, etter en kjedekollisjon. Det var såpass lenge etter hendelsen, så vi har ikke sendt noen til stedet, forteller Anne Meier på Vestfold-politiets operasjonssentral.

– Vi har heller ingen informasjon om at det er snakk om personskader. Men hvis noen som var involvert i hendelsen varsler oss om noe annet, så må vi begynne å nøste i det, forteller operasjonslederen til ReAvisa.

Hun minner om at man plikter å varsle politiet ved trafikkuhell med personskade.

Involvert i ulykken: – Vi ringte politiet!

De to involverte i ulykken i personbilene forteller til ReAvisa at det ble ringt til politiet. ReAvisa har fått se anropsloggen som viser en samtale på tre minutter klokka 08.54 på mandag morgen.

De involverte bilistene synes det var skummelt med veien stengt med biler og busser på tvers på glatta. Det ble flere mindre uhell i køen, der biler bulka borti hverandre. I tillegg gikk flere Re VGS-elever langs veien opp bakken, fra busser som slapp av passasjerene nederst i bakken.

– Det tok litt tid før vi ringte, for det var ganske kaos i bakken. Utgangene på den ene bussen var helt blokkert, og flere andre biler dulta borti hverandre – så det var ganske uoversiktlig. Men jeg ringte til politiet etter hvert, forteller en av de involverte til ReAvisa.

– Jeg fikk beskjed om at politiet ikke kunne komme, forteller hun.

Operasjonsleder Anne Meier forteller at alle meldinger skal loggføres, så her kan det ha skjedd en glipp. – Det var såpass trøkk på morgen i dag det kan ha skjedd. Jeg skal sjekke dette nærmere opp.

Politiet har i løpet av dagen fått fem bilnummer og flere navn på blokka som har vært involvert i sammenstøt i Bergsåsveien. Saken er oversendt Horten for vurdering av en eventuell videre oppfølging.

Jobber med å få fjerna den siste bussen

Det er store materielle skader på bussen som står igjen på stedet. Den er bulka både foran og bak. Dette var bussen som hadde levert elever på Re VGS, forteller Ina Helen Østby i Unibuss.

– Bussen først i kjedekollisjonen var kjørbar etter ulykken, og fortsatte på ruten med sine passasjerer.

Den andre bussen står fortsatt igjen i bakken, nesten to timer etter ulykken. – Vi driver og på rydder stedet, så den vil bli fjerna så fort vi klarer, informerer kommunikasjonsansvarlig i Unibuss  – som innrømmer at mandagsmorgen har vært krevende.

– Det er krevende forhold i hele distriktet, men spesielt krevende i innlands-Vestfold der det har kommet mye snø på glatte veier. Da er det krevende å kjøre tunge kjøretøy på kuperte og ofte smale veier, som det er en del av i deres område.

– Veiholderne gjør sitt med å brøyte og strø så godt de kan – det var ikke strødd i Bergsåsbakken da uhellet skjedde, men det er det nå – og vi gjør vårt: Vi legger på kjetting hvis det trengs, eller innstiller ruter hvis vi vurderer det til å være uforsvarlig å kjøre.

Tester ut piggdekk på noen ruter i Re

– Manglende piggdekk på bussene på isglatte innlands-veier har vært et tema før – er Unibuss like restriktive fortsatt?

– Vi har bytta til piggdekk på enkelte linjer i vinter, så tester vi det ut og høster erfaringer. Vi vil vurdere det på flere strekninger der det kan være hensiktsmessig, hvis erfaringene er gode, forteller Ina Helen Østby i Unibuss.

– Men på ruter der bussen går både på vinterveier i innlandet og på bar asfalt i byen, vil det ikke være aktuelt med piggdekk. 

IKKE KJØRBAR: Denne bussen står fortsatt inni autovernet i Bergsåsbakken klokka 11.00 – nesten tre timer etter ulykken – og sperrer det ene løpet. Foto: Stian Ormestad.

Re videregående skole gjorde som andre skoler i Re på morgenkvisten: De varsla om vanskelige kjøreforhold og forsinka og innstilte busser.

– Kjør forsiktig og etter forholdene – vi vil ha elever og ansatte trygt fram til skolen, skriver Re VGS på sine Facebook-sider.

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.

,