Leserinnlegg: Fire regnestykker som endrer verden

SOS BARNEBYER: Fylkesleder i Frivillige for SOS-barnebyer Vestfold, Bernhard Marti. Foto: Pressemelding.

LESERINNLEGG: Noen regnestykker har det i seg at de kan endre verden, skriver Bernhard Marti i SOS Barnebyer i dette leserinnlegget.

Ved å investere i tidlig barndom skaper vi ringvirkninger som kan løfte samfunnet. Derfor er god omsorg den beste løsningen både for barna og for samfunnet.

De store globale utfordringene verden står overfor krever vilje til samarbeid og til kompromisser. Det forutsetter demokrati, godt styresett og ikke for stor ulikhet mellom folk flest.

For å bygge stater med et slikt innhold trenger vi at neste generasjon voksne har hatt en oppvekst med god omsorg, skolegang og helsetilbud – slik at de har vokst og utviklet seg til ressurssterke voksne.

Barn har ressurser i seg som gjør at de kan klare det utroligste hvis de bare får sjansen. Og vi vet at god omsorg kan reparere en dårlig start på livet. Å sikre barn god omsorg i en stabil familie er samfunnets beste investering.

Det løfter ikke bare barnet, men også familien og fremtidige generasjoner ut av fattigdom. Og det gir langsiktig og bærekraftig utvikling.

Derfor er det meningsfylt å kunne hente frem fire regnestykker som hvordan omsorg for barn gir utvikling til et helt samfunn.

Én investert dollar i tidlig barndom kan gi mellom fire og ti dollar tilbake til samfunnet. Hvis man gir vanskeligstilte barn mulighet til å vokse opp i et omsorgsfullt miljø, vil de stå bedre rustet til å bidra til samfunnet som voksne, og ta bedre vare på egne barn. Særlig har investeringer i de yngste barna fra lav-inntekts-familier god effekt, viser en undersøkelse fra Harvard Universitet.

Hvert år med skolegang kan i snitt knyttes til 18 prosent høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger. Utdannelse er nøkkelen til et liv i verdighet og respekt, og selve fundamentet for utvikling.

Èn euro investert i å forhindre vold mot barn, kan gi 88 euro tilbake til samfunnet, viser tall fra Den europeiske union (EU).

Verdens helseorganisasjon forventer minst tigangen tilbake til samfunnet ved investeringer i tidlig barndom. Barn uten trygg oppvekst risikerer ikke å kunne forsørge seg selv som voksne og bidra til utviklingen av samfunnet.

Barna i våre programmer har hatt en tøffere start på livet enn de fleste av oss. Mange har mistet foreldrene sine, eller de har opplevd fattigdom og nød. Da er det fint å vite at ved hjelp av god omsorg, beskyttelse og en trygg oppvekst i en familie, kan de fleste sår leges.

Stegene barna tar etter at barndommen er kommet på rett kjøl igjen, er viktige for dem selv og bidrar til å bygge det samfunnet de er en del av. Derfor vil jeg påstå at å gi god omsorg til barn er det viktigste vi kan gjøre.

Bernhard Marti
fylkesleder for Frivillige for SOS-barnebyer i Vestfold

Les flere leserinnlegg under emneknaggen med samme navn.