Straks går dette huset opp i røyk – se video

FRESTE: Straks står dette huset i Fresteveien 66 i full fyr, og det vil være godt synlig fra Bispeveien. Men det er ingen grunn til å ringe brannvesenet – de er der allerede.

– Et svært verdifullt øvingsobjekt for røykdykkerne i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), forteller brannvesenet på sin Facebook-side.

– Våre røykdykkere må øve slik at de er best mulig forberedt for å ivareta egen sikkerhet og ikke minst sikkerheten til halve Vestfold befolkning, om en uønsket hendelse skulle oppstå. Det settes høye fysiske krav til røykdykkerne. For å kunne utføre jobben som i første rekke handler om redning og søk etter personer, deretter slokking krever myndighetene også årlige reelle øvelser. Derfor er vi svært takknemlig for å kunne øve i våningshuset i Re.

020516_BRANN_OVELSE_FRESTE (2)

BRANNØVELSE: Brannmannskap fra Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) øver i dag på Freste i Re. Foto: Stian Ormestad.

Gjennom denne dagen har forskjellige rom i huset blitt antent, og røykdykkerne har gått inn for å utføre søk og slokking. Se video øverst i saken.

– Utprøving av forskjellige teknikker og utstyr er viktig for innovasjon og utvikling slik at jobben blir tryggere for brannkonstabelene. Og for at innsatsen skal være mest mulig effektiv når det står om liv og verdier hos de som rammes av brann.

Etter at øvelsen er ferdig, vil huset bli satt i brann og kontrollert brent ned til grunnen.

– Huset ligger sånn til at røyk og flammer vil være meget godt synlig fra Bispeveien. For naboer kan det være formålstjenlig å holde dører og vinduer lukket for å unngå plage fra røyken.

020516_BRANN_OVELSE_FRESTE (1)

BRANNØVELSE: Brannmannskap fra Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) øver i dag på Freste i Re. Foto: Stian Ormestad.

,