En lastebil har kjørt ut i Undrumsdalkrysset

210416_ULYKKE_LASTEBIL_UNDRUMSDAL (3)

LASTEBILULYKKE: Føreren av lastebilen ble tatt med i ambulansen på stedet. Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: En lastebil har kjørt rett fram i rundkjøringa ved E18.

Politiet på stedet forteller til ReAvisa at lastebilsjåføren, en mann i 20-åra, er kjørt til sjukehus for sjekk.

– Han så ikke helt god ut, så det er nok snakk om sjukdom, får ReAvisa opplyst.

210416_ULYKKE_LASTEBIL_UNDRUMSDAL (2)

LASTEBILULYKKE: Lastebilen var tom da uhellet inntraff. Foto: Stian Ormestad.

Lastebilen har heldigvis ikke truffet andre trafikkanter på sin ferd rett fram i rundkjøringa, over midtrabatten med skilt, over et autovern, og til slutt bom stopp i jordvollen utenfor veien.

Nå står lastebilen på tvers og sperrer for avkjøringa fra Undrumsdal og inn på E18. Det er noe kø på begge sider av påkjøringen til E18, både fra Re-sida og Horten-sida. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet.

Ulykken skjedde i halv to-tida torsdag 21. april. En halvtime etter ulykken er bergning av lastebilen i gang. – Bergningen vil være kjapt unnagjort, melder politiet.

210416_ULYKKE_LASTEBIL_UNDRUMSDAL (1)

LASTEBILULYKKE: Politiet på stedet forteller til ReAvisa at de mistenker at sjukdom er årsaken til ulykken. Mannen i 20-åra som kjørte lastebilen er tatt med til sjukehus for sjekk. Foto: Stian Ormestad.

,