Midlertidig lensmannsløsning på Revetal

120416_POLITI_BENT_BJUNE_1

MIDLERTIDIG LENSMANN: Bent Bjune, driftssjef for driftsenhet nord, har også overtatt deler av ansvaret som lensmann på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Etter at lensmann Lars Reiersen fikk jobb i Politiforbundet, har Bent Bjune tatt over hovedansvaret fram til Reiersen er tilbake fra permisjon. Med store omorganiseringer i politiet er det ikke sikkert hva som skjer framover. 

Lensmann ved Indre Vestfold lensmannskontor på Revetal Lars Reiersen gikk 1. februar i år ut i ny stilling som distriktssekretær i Politiforbundet.

Han fortalte til ReAvisa på nyåret at han slutta, men ble enig med sine overordnede om å ta permisjon fra jobben som lensmann. Permisjonen varer ut dette året, og i mellomtida er dette ståa på lensmannskontoret:

Politiførstebetjent Trine Berg har hovedansvaret for den daglige drifta på Revetal og har etterforskningsansvar i Indre Vestfold politidistrikt, mens reing Bent Bjune er konstituert lensmann.

ReAvisa_nett_mobbing_Solerod_1

MIDLERTIDIG LENSMANN: Til daglig leder politiførstebetjent Trine Berg arbeidet på lensmannskontoret på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

– Lensmannens oppgaver har vi fordelt oss i mellom i enheten, men det er jeg som sitter med hovedansvaret, fordi jeg er driftssjef for driftsenhet nord. Det vil si for Horten, Holmestrand, Re, Hof, Andebu og Lardal kommuner.

Bjune er også stasjonssjef i Horten.

– Siden Lars måtte tiltre den nye stillinga kjapt, måtte vi bare finne ut åssen vi skulle løse dette, så vi kan kalle dette en slags mellomperiode, sier Bjune.

– Jeg har to dager i uka jeg er på kontoret på Revetal, og stasjonssjef i Holmestrand Ulf Malm har en dag i uka her, forteller Bjune. 

Det er oppretta en ny stilling på Revetal i tillegg.

ReAvisa_lensmann_002_NETT

LENSMANN I PERMISJON: Lensmann Lars Reiersen har permisjon ut året. Foto: Stian Ormestad.

Planen er at Reiersen kommer tilbake som lensmann. Men endringer som skal skje i politiet kan ha betydning for lensmannskontoret på Revetal:

– Politiet er nå inne i den største omorganiseringa som har vært, «Nærpolitireformen». Hvordan organiseringa vil bli, veit vi ikke noe om. Så langt har ikke prosjektet kommet enda.

– Når vi skal begynne å se på de geografiske plasseringene av driftsenhetene skal vi i dialog med rådmenn og ordførere for å høre deres mening, forklarer Bjune.

Men at god kontakt med lokalsamfunnet er viktig, er det absolutt ingen tvil om:

– Vi får tilbakemeldinger fra blant annet skoler om at kontakten med politiet er god og at det settes pris på. Vi må opprettholde de gode kommunikasjonskanalene, konstaterer Bjune. 


 

I ReAvisa september i fjor skreiv ReAvisa om politireformen, og stilte ett par spørsmål: Mister vi lensmannskontoret på Revetal? Kommunesammenslåing – hva da med lensmannskontoret?

Last ned ReAvisa september 2015 gratis. Her finner du flere papiraviser til gratis nedlasting i arkivet.

,