Leserinnlegg: «Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»

Heming_Olaussen

RE SV: Heming Olaussen, leder i Re SV og kommunestyrerepresentant i Re. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: «Alt har vært gjort etter boka, men folket sa nei. Da skal de straffes», skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget – og spør: «Hva slags demokratisyn har egentlig Jan Tore Sanner og Høyre?»

Kommunesammenslåing er et prestisjeprosjekt for kommunalminister Jan Tore Sanner og H/FrP-regjeringa. Så langt har det vært sagt at kommunesammenslåing skal være frivillig. Dette har de fleste kommunene tatt på alvor.

Man har laget utredninger, gått inn i samarbeidsprosesser, gjennomført brukerundersøkelser osv. – helt etter oppskriften. I mange kommuner har man dessuten valgt den vanlige måten å spørre folket på i så inngripende og omfattende spørsmål som en kommunesammenslåing er; Man har gjennomført folkeavstemminger.

I Vestfold har dette vært tilfelle med f.eks. Sande og Re. Saken har vært grundig belyst, vært gjenstand for et bredt politisk ordskifte, engasjert innbyggerne; Oppskrift på et fungerende lokaldemokrati. I begge tilfelle svarte folket nei – de ville beholde kommunene sine.

Begge er kommuner med ca. 9.000 innbyggere, og er i stand til å tilby sine innbyggere jamt over gode skoler, barnehager og omsorgstjenester m.v. – det innbyggerne ønsker seg, i tillegg til et levende lokaldemokrati og en sterk identitet. Det man ikke løser på egen kjøl, løses via interkommunalt samarbeid, slik tilfellet er for de fleste Vestfold-kommunene.

Avgjørelsen om kommunesammenslåing er tatt. Kommunestyrene har tatt folkets råd på alvor. Da er vel saken opp- og avgjort?

Var det likt seg. Jan Tore Sanner viste seg å ha et ess i ermet. Et forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Et system som «tilfeldigvis» viser seg å straffe mindre kommuner som velger å være «frivillig små» med et årlig inntektskutt i 7-10 milionersklassen. Mange andre kommer også dårlig ut, dersom de har under ca. 35.000 innbyggere, mens store kommuner premieres. Tilfeldig?

Som rådmannen i Sande skriver i sin saksutredning for kommunestyret: «Sande kommune….går i mot en endring av strukturkriteriet nå fordi det er en kopling til kommunereformen og derfor burde ha vært kjent som rammebetingelse før kommunene utredet og tok beslutning om sammenslåing.»

APs kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen var sylklar i «Politisk kvarter» onsdag 3. februar.: «Dette er et udemokratisk angrep på frivillighetslinja i kommunereformen».

En ting er selve det økonomiske angrepet på kommuner som Re og Sande. En annen ting er den forakt Jan Tore Sanner og Regjeringa viser overfor folkeviljen. Alt har vært gjort etter boka, men folket sa nei. Da skal de straffes. Ingen setter seg ustraffet opp mot Regjeringa.

Det er rein pengeutpressing vi her er vitne til. Det får meg til å assosiere til land jeg helst ikke vil sammenlikne Norge med.

Hva slags demokratisyn har egentlig Jan Tore Sanner og Høyre? Og støttepartiene Venstre og KrF; Klarer de å stå opp for demokratiet – eller er alle midler tillatt også der i gården? Kjekt med demokrati så lenge folk gjør som vi sier? Men en uting dersom de setter seg opp mot sentralmakta? Da skal de få svi!

Nydelig demokratisyn…