En pipebrann annenhver dag så langt i år. Dette er brannvesenets råd for å fyre riktig i vinterkulda:

PIPEBRANN: Urovekkende mange pipebranner så langt i år. Seinest tirsdag denne uka her i Re. Arkivfoto.

VESTFOLD: Vestfold interkommunale brannvesen melder om 15 pipebranner i deres område i januar. Seinest denne uka slokka brannmannskap pipebrann her i Re. Dette er deres råd for å unngå at de må rykke ut til deg:

Les mer om pipebrann i ReAvisa-arkivet.

For store vedkubber, ofte rå i midten, pluss dårlig trekk er oppskriften på det du ikke ønsker deg: Pipebrann.

Det kan skade fyringsanlegget permanent og i enkelte tilfeller sprer pipebrannen seg til bygningen, og dermed true liv og verdier.

Pipebrann i Re seinest denne uka

BEKSOT I PIPA: Dette er bilde av hvordan det ikke skal se ut i pipa. I tørr tilstand tar beksot svært lett fyr, temperaturen på antennelse er mellom 100 – 400 grader. Ved en sotbrann kan temperaturen i pipa komme opp i 700 – 1.400 grader, og konsistensen på beksoten endres. Soten eser ut 10 – 15 ganger sin egen tjukkelse og kan tette røykløpet, i verste fall sprekker pipa og du har en bygningsbrann. På bildet har tørr aske klebet seg fast til klumpene med beksot som har bygd seg opp over tid ved feil fyring. Foto: VIB.

Tirsdag 29. januar meldte brannvesenet om pipebrann i et bolighus langs Bispeveien på Revetal. Første meldingen kom klokka 17.30 på ettermiddagen.

Brannvesenet ankom stedet og bekrefta at det var snakk om pipebrann.

De fikk heldigvis slokka pipebrannen uten problemer, i løpet av kort tid.

Fyringsforbud og krav om oppgraderinger

Ved pipebrann gis fyringsforbud fram til fyringsanlegget er undersøkt av en av VIBs feiere. Det skjer så raskt som mulig etter brannen.

Forbudet blir opphevet om fyringsanleggets brannsikkerhet ikke er påvirket av pipebrannen.

Men det kan også ende med pålegg om rehabilitering av pipa. I snitt koster det fra 30.000 kroner og oppover, avhengig av lengden på pipa, antallet tilkoblinger og feierluker.

Hvordan oppdager du pipebrann?

Oppholder deg innendørs og hører durelyd fra pipa, så kan det komme fra brann inne i pipeløpet og luftmassene som da settes i bevegelse.

Står det flammer ut over taket er det ikke noe å lure på, da ringer du 110 og melder pipebrann.

Dersom du oppdager pipebrann steng straks alle ovnsluker og ventiler til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på at peisspjeld IKKE må stenges om det fyres i peisen når pipebrannen oppstår, råder VIB på sin Facebook-side.

Hva brenner i pipa?

– Beksot, et seigt eller hardt, glatt og glinsende belegg av uforbrente karbonpartiker blandet med tjære som avsettes på veggene inne i pipa ved fyring.

Beksot antennes lett, og brenner med stor varmeavgivelse, sier VIBs feiermester Jan Espeseth. Han har følgende klare oppfordringer:

– Tørr ved, lite ved av gangen, kubber på 5 – 6 centimeter i diameter, og god trekk reduserer faren for pipebrann.

– Feierluka er et kaldt punkt, det gjør at sot oftere og lettere fester seg i området ved feil fyring og at det oppstår brann her. Derfor er det viktig å overholde avstandskravet på 30 cm fra feierluka til brennbart materiale, forklarer Jan Espeseth.

Feil fyring over tid

– Ingen av de 15 pipebrannene i januar har spredd seg til bygningen. Pipa er egen branncelle og skal motstå en sotbrann uten at tilliggende bygningsdeler tar fyr. Det forutsettes da at den er oppført/montert riktig og vedlikeholdt.

Dog er det slik at de fleste piper tar skade av sotbrann og må utbedres/byttes.

– Vi har 48.000 pipeløp i vårt område og årlig oppstår det langt under en pipebrann per tusen piper. Utgangspunktet er at brann i bek og sot i pipeløpet oftest skyldtes feil forbrenning, enten som følge av feilaktig bruk eller fuktig/stor ved over tid, sier feiermesteren.

Dette er VIBs beste fyringsråd:

  • Tørr ved gir mest varme, lite sot i skorsteinen og mindre forurensning.
  • Tenn opp med tennbriketter, eller bruk papir og vedfliser. Bruk aldri bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.
  • Plasserer du veden liggende utnytter du brennverdien bedre.

UTRYKNING: Brannvesenet har rykka ut til 15 pipebranner så langt i år i sitt område – også i Re. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om pipebrann i ReAvisa-arkivet.

Les flere saker fra politiloggen i Re.