Mange klager på dårlig asfalt. Men her er det for fin asfalt?

NYASFALTERT: Myreveien har 60-sone, men mange kjører langt fortere etter at det er blitt lagt ny asfalt her, mener vedkommende som har rapportert inn til Fiksgatami.no. Foto: Stian Ormestad.

MYREVEIEN: Noen ganger kan veien bli for bra. Eller?

Fiksgatami.no er en varslingstjeneste der man kan melde inn lokale vei-problemer.

Stort sett er det meldinger om hull i veien og dårlig asfalt, men her om dagen kom en melding om det motsatte:

FOR FIN? Asfalten er blitt for bra for en så smal vei, ifølge meldingen om Myreveien på Fiksgatami.no. Foto: Stian Ormestad.

Smal vei med ny asfalt

En strekning av Myreveien mellom Fon og Fossan er blitt asfaltert, og «biler kjører opp mot 80 km/t i 60-sone», står det i meldingen, under overskriften:

«Smal vei som er asfaltert, som det kjøres veldig fort på etter asfaltering».

Før asfaltering var det også klager, med et annet fortegn: Veien var hølete som en sveitserost, og bilister måtte liste seg fram for å ikke slå bilen sønder og sammen.

Det funka fint som et fartreduserende tiltak, om ikke annet.

Så et ønske om lavere fartsgrense, nå som det er mulig å kjøre langt over 60-grensa, er reelt nok:

FOR FIN? Nyasfaltert vei fører til høyere fart, ifølge meldingen om Myreveien på Fiksgatami.no. Foto: Stian Ormestad.

Re travforening bruker veien

«På denne veien ferdes det mye unghester med vogn. Dette er unghester som blir trent i treningsløypa til Re Travforening. For at vi skal kunne benytte denne treningsløypa må vi ferdes 200 meter på veien».

«Det kjøres og rir mellom sju og ti hester der hver dag/kveld, og det skjer nesten-ulykker der hver dag, bare tidsspørsmål når det er et faktum».

Helt konkret foreslås det «nedsatt hastighet og fartsdumper, samt et fareskilt for hest».

«La oss slippe ulykker med hest, vogn og barn som rir», avsluttes meldingen.

Rapportering til Fiksgatami.no sendes automatisk videre til rette instans, som i dette tilfelle er Re kommune og Statens vegvesen region sør.

Les mer om bil og trafikk i Re.