Ønsker mindre trafikk: – Vil du velge en annen vei?

TETT PÅ TRAFIKKEN: Tore Sørby og Hans Thorvald Gran fra sameiet Torvparken i prat med og Odd Gjerpe, leder for hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – Vi ønsker liv og røre på Revetal. Men kanskje ikke så mye trafikk i gata der flest folk bor?

Styret i Sameiet Torvparken oppsøkte tidligere i høst ordførerens hjørne – eller stolpe – på Re-torvet.

Siden både ordfører og varaordfører var opptatt i Fylkestinget, vikarierte Odd Gjerpe (KrF), leder for Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN).

Det passa forsåvidt bra, for saken sameiet ville ta opp vil finne veien til hovedutvalget Gjerpe leder: Den økende trafikkbelastingen på Revetal, spesielt i Revetalgata.

Delegasjonen fra sameiet ble rådet til å foreta en trafikktelling i gata. Så ble gjort, og nå er resultatet klart:

– Det var færre lastebiler og busser enn vi trodde, men det var overraskende mange flere biler og varebiler, forteller Tore Sørby og Hans Thorvald Gran fra Sameiet Torvparken.

Tallene, som baserer seg på telling av trafikken i Revetalgata fra klokka 06.00 til 22.00 en helt vanlig onsdag i slutten av oktober, er interessante:

De viser at nærmere 2.000 biler kjørte i gata fra morgen til kveld. Bare litt over halvparten av alle bilene stoppa i gata for å besøke butikker, leger, kontorer, og så videre.

Hele 45 prosent av trafikken var gjennomgangstrafikk.

– Håpet vårt er at folk blir litt OBS på dette, og heller velger Bispeveien/Kåpeveien. Det begynner å bli en belastning med all trafikken i Revetalgata – i det som må betraktes som et boligområde, mener sameiet.

Blir folk oppmerksom på dette og gjennomgangstrafikken på Revetal heller går på Bispeveien, tror både styret i sameiet og hovedutvalgslederen i Re kommune at trafikken i paralellgata Revetalgata kan bortimot halveres.

– Henvendelsen fra sameiet har gjort noe med meg, jeg unngår nå stort sett å kjøre Revetalgata så sant jeg ikke har noen ærend der – og kjører heller om Bispeveien og Kåpeveien, forteller Gjerpe. Tida han bruker er hipp som happ.

Han vil ta et politisk initiativ for en helhetlig gatebruksplan på Revetal.

– Vi må bruke noe mer tid og ressurser på en plan for hvordan vi vil ha det trafikkmessig og miljømessig på Revetal. Tida er overmoden, mener Gjerpe.

Det kan være snakk om skilting og andre tiltak – som gjør det lettere å velge fylkesveien Bispeveien og Kåpeveien, og ikke de kommunale veiene Revetalgata og Regata.

I første omgang ville det være flott om flere blir oppmerksom på problemet – og flere endrer kjøremønster. – Gjør du det, har du bidratt til et bedret bomiljø, forteller Gran og Sørby.

Sameiet Torvparken har sendt et brev med tallene fra trafikktellingen til hovedutvalget og gruppelederne i alle de politiske partiene, samt eldrerådet og kommunelegen.

REVETALGATA: Sameiet håper de nesten 1.000 bilene som passerer gjennom Revetalgata daglig uten noe ærend i gata heller velger Bispeveien og Kåpeveien for sin ferd gjennom Revetal. De andre 1.000 bilene som har ærend i gata er selvsagt hjertelig velkommen til å kjøre her. Foto: Stian Ormestad.