Siste smak av omkjøringstrafikk på Bispeveien?

040716_BISPEVEIEN_1

TETT TRAFIKK: Plutselig var trafikken like tett som i månedene etter brukollapsen på E18. Det minner oss nok en gang på behovet for en bedre Bispevei gjennom Re. Foto: Stian Ormestad.

BISPEVEIEN: Mens det er åpning av Skjeggestadbrua på E18, får vi i Re siste smak av omkjøringstrafikk på Bispeveien.

Mandag 4. juli klokka 12.00 ble Skjeggestadbrua offisielt åpnet for normal trafikk i begge løp igjen, etter nesten halvannet år med redusert framkomlighet etter kollapsen i februar i fjor.

Under den offisielle åpningen blir sørgående trafikk sendt om Bispeveien, og vi får igjen se hva en så stor trafikkbelastning betyr for oss i Re.

Bispeveien ble til en eneste lang kø – med forhåpentligvis den siste omkjøringstrafikken på en god stund.

Til neste gang kan vi kanskje håpe at veien er oppgradert til å tåle mer?

Trafikken gjennom Re vil avta etter at den offisielle bru-åpningen i Holmestrand er unnagjort.

Les også: Åpner Skjeggestadbrua tidligere enn planlagt

Dette er et par av alle ulykkene som følge av E18-trafikk som dundra i hundre gjennom Revetal sentrum:

En bil braka gjennom muren til uteserveringa på Revetal gamle stasjon, og en bil hoppa over rundkjøringa på Revetal.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) inspiserte Bispeveien da det var som verst, og kom med et slags løfte for en bedre Bispevei – nå som trafikken er nede på normalt nivå igjen: