4-Hleir_0109-27

LEIRAVISA: ble laget av denne redaksjonen: Fra venstre: Emma Svendsrød, Flittig 4H, Mathea Olavsen, Hjelpsom 4H, Marlene Sofie Wallumrød, Hjelpsom 4H, Oda Gram, Konvallen 4H, Håvard Bjerke (redaktør), Rapp 4H, ogMichelle Goudsbloem Lian, Djerv 4H. Foto: Håkon Westby.